Proeftuin LochemEnergie – Intelligent Net in Duurzaam Lochem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin LochemEnergie – Intelligent Net in Duurzaam Lochem

Duurzaam Lochem staat centraal in deze proeftuin. Binnen enkele weken heeft het burgerinitiatief ‘LochemEnergie’ meer dan 1000 aspirant-leden aan zich weten te binden. Zij willen actief meewerken aan de versnelling van de transitie naar duurzame energie.

Project: burgerparticipatie duurzame energie
Door de burgers actief bij het initiatief te betrekken wordt niet alleen naar de productiekant gekeken, maar juist ook naar de vraagkant van duurzame energie. Een recente poll onder de aspirant-leden van LochemEnergie, illustreert dat 94% van de respondenten achter deze actieve benadering staat.
Innovaties omvatten:
- Decentrale opwekking wordt ingepast (tweerichtingsverkeer)
- Storingsvrij, veilig en efficiënt smart grid
- Intelligent Home Systeem voor gebruikers (prosumers)
- Nieuwe intelligente architectuur oplossing voor elektrisch vervoer en opslag
- Een Open Platform Netwerk Management en Data Systeem
- Validatie van modellen en simulaties, voorspellingen opwek en verbruik, marktmechanisme, doorrekenen en valideren toekomstige business cases wind, waterkracht en biomassa.

Resultaat: energiebesparing 9.661 GJ primair per jaar
Besparingen bestaan uit 1 MW geïnstalleerd duurzaam vermogen, 15 % besparing door huishoudens, 5 % besparing door minder transport en distributieverliezen. In totaal zal binnen dit project een energiebesparing worden gerealiseerd van 9.661 GJ primair per jaar en een corresponderende emissiereductie van 543 ton CO2 per jaar.

Partners
In deze proeftuin zal worden samengewerkt door een consortium dat de gehele keten omvat: eindgebruikers, lokale energiecoöperatie, energie (suppletie-) leverancier, netbeheerder, installateur, toeleveranciers en een op smart grids gespecialiseerde vakgroep van de UT.

Titel

Proeftuin LochemEnergie – Intelligent Net in Duurzaam Lochem

Penvoerder

Locamation B.V.

Contactpersoon

De heer W.J. Emsbroek

Adres

Beitelstraat 2, 7556 NB Hengelo

Telefoonnummer

074 255 2190 / 06 5496 0353

E-mail

Bas.Mooijman@Locamation.nl

Website

http://www.locamation.nl/

Partners

Universiteit Twente (UT), Eaton Industries BV, Trianel Energie BV, Alliander NV en Coöperatie LochemEnergie

Looptijd

01.01.2012 – 31.12.2014

EOS-regeling

Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Projectnummer

IPINS01016

Geplaatst op: 14-12-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.