Proeftuin Smart Energy Collective & Co (ProSECco) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin Smart Energy Collective & Co (ProSECco)

Het huidige distributienetwerk is niet ontworpen voor het grootschalige variabele aanbod aan elektrische energie en de toename in de vraag. Technologische innovaties, in combinatie met nieuwe diensten, moeten de toekomstige energievoorziening betaalbaar en betrouwbaar houden, en de transitie naar verduurzaming mogelijk maken. In het project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en gedemonstreerd.

Aanleiding:distributienetwerk niet berekend op andere elektriciteitsconsumptie
De komende decennia zal de elektriciteitsconsumptie sterk toenemen door o.a. elektrisch vervoer en ruimteverwarming met warmtepompen. Tegelijkertijd zal veel energie worden opgewekt met (intermitterende) duurzame energiebronnen, die vaak decentraal zijn opgesteld.

Project: maatschappelijke acceptatie is voorwaarde voor energietransitie
Dat vraagt om interactie met de energieconsument (eindgebruiker) en het managen van het 'tweerichtingsverkeer' in de energienetten. De belangrijkste uitdaging is het begrijpen en waar nodig stimuleren en beïnvloeden van consumentengedrag. Maatschappelijke acceptatie en een meer actieve rol van consumenten is van groot belang voor het slagen van de energietransitie.


Project: intelligente netwerken in de praktijk
In het project ProSECco worden intelligente netwerken in de praktijk onderzocht en gedemonstreerd. Combinaties van diensten en technieken worden ontwikkeld en aangeboden aan 5 gebruikersgroepen:
1. industrie (klein- en middelgrote bedrijven);
2. kantoren;
3. een 'all-electric' woonwijk;
4. een woonwijk met een gas- en elektrische infrastructuur;
5. een woonwijk met een 'district heating' systeem.

Aangeboden services
De services, die aan de gebruikersgroepen worden aangeboden, zijn:
• Leveren van flexibiliteit.
Bijvoorbeeld vraagsturing en elektriciteitsopslag, organiseren van de markt. Consumenten kunnen handelen met hun energie en/of energie aan elkaar verkopen.
• Leveren van de benodigde informatie
• Bijvoorbeeld momentane energieprijs, detailgegevens over het energieverbruik en weersvoorspellingen).

Integrale koppeling services en technologieën
Om deze services goed te kunnen gebruiken, worden ze integraal gekoppeld aan - zo mogelijk op locatie al aanwezige - technologieën zoals zon-PV, micro-WKK's, warmtepompen, elektrische voertuigen, windturbines, energieopslag, 'smart appliances' en ICT services.

Locaties project
De volgende locaties zijn voor dit project geselecteerd: Schiphol theGROUNDS (industrie), Siemens en ABB (kantoren in Den Haag, Zoetermeer, Rotterdam en Ede), Gorinchem (all-electric woonwijk), Heerhugowaard (gas & elektriciteit woonwijk) en Goes (district heating woonwijk).

Resultaat: inzicht in praktische toepassingen intelligente netwerken
De resultaten worden gebruikt voor de grootschalige introductie van intelligente netwerken, waarmee de projectpartners nieuwe business genereren en de Nederlandse economie stimuleren. De resultaten van het project geven inzicht in de praktische toepassing van intelligente netwerken in
• vijf gebruikersomgevingen;
• de acceptatie en het gedrag van energieconsumenten;
• de omstandigheden waaronder de meest succesvolle combinaties van diensten een positieve business cases opleveren.

Partners
Het project heeft 29 deelnemende partijen, die al sinds 1 oktober 2010 hun krachten bundelen in het Smart Energy Collective: ABB, Alliander, APX Endex, Delta, Draka, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, GEN, Heijmans, HUMIQ, IBM, Imtech, Itron, KEMA, KPN, Logica, Miele, Nedap, NXP, Philips, Priva, Rabobank, Siemens, SmartDutch, Stedin, TenneT en Unica.

Titel

Proeftuin Smart Energy Collective & Co (ProSECco)

Penvoerder

KEMA Nederland B.V.

Contactpersoon

De heer ir. F.J. Verheij

Adres

Postbus 9035, 6800 ET Arnhem

Telefoonnummer

026 356 2445

E-mail

Frits.Verheij@KEMA.com

Website

http://www.smartenergycollective.com

Partners

ABB, Alliander, APX Endex, Delta, Draka, Eneco, Enexis, Essent, Gasunie, GEN, Heijmans, HUMIQ, IBM, Imtech, Itron, KEMA, KPN, Logica, Miele, Nedap, NXP, Philips, Priva, Rabobank, Siemens, SmartDutch, Stedin, TenneT en Unica.

Looptijd

02.01.2012 – 31.12.2014

EOS-regeling

Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Projectnummer

IPINS11009

Geplaatst op: 14-12-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.