Proeftuin zelfvoorzienend Heijplaat | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proeftuin zelfvoorzienend Heijplaat

De wijk Heijplaat in Rotterdam wordt gerenoveerd tot een duurzame en energieneutrale voorbeeldwijk. Het doel van de proeftuin intelligente netten op Heijplaat is inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid om de energieconsumptie te verlagen en af te stemmen op de beschikbare duurzame energie in de wijk.

Aanleiding: renovatie arbeiderswijk tot energieneutrale voorbeeldwijk
De wijk Heijplaat in Rotterdam is ontstaan als woonwijk voor arbeiders van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM). De wijk is voor de sloop behoed en zal worden getransformeerd naar een duurzame en energieneutrale voorbeeldwijk.

Project: Tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers en producenten
Een energieneutraal en zoveel mogelijk autonoom opererend Heijplaat stelt flinke eisen aan het lokale energienetwerk; het vereist meer mogelijkheden voor de lokale uitwisseling van energieoverschotten en -tekorten. Om dit te faciliteren is de introductie van tweerichtingsverkeer tussen energiegebruikers onderling en met producenten noodzakelijk.

Doel: energieconsumptie verlagen en afstemmen
Het doel van de proeftuin intelligente netten op Heijplaat is inzicht te verkrijgen in de mogelijkheden en haalbaarheid om 1) het gebruikersgedrag met feedbacksystemen 2) prijsprikkels en 3) actieve sturing zodanig aan te passen dat de energieconsumptie wordt verlaagd en afgestemd op de in de woningen en wijk beschikbare duurzame energie.

Heijplaat als voorbeeldwijk
De ambitie van het project is om aan te tonen dat door een integrale benadering van energievraag en lokaal energieaanbod, in een intensieve samenwerking met alle disciplines, er samenwerkingsvormen en business modellen ontstaan. Deze modellen hebben betrekking op de realisatie van zelfvoorzienende woonwijken en de verduurzaming van de energievoorziening. WNF zal de aanpak Heijplaat als voorbeeldwijk uitdragen bij haar 50-jarig jubileum.

Partners
Het project wordt uitgevoerd door Eneco, Stedin de gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en het WNF in samenwerking het Havenbedrijf en de bewoners van Heijplaat.

Titel

Proeftuin zelfvoorzienend Heijplaat

Penvoerder

Penvoerder Eneco

Contactpersoon

De heer ir. J.P.J. Kursten

Adres

Postbus 19020, 3001 BC Rotterdam

Telefoonnummer

06 5135 5394

E-mail

J.P.J.Kursten@Eneco.nl

Website

http://www.eneco.nl

Partners

Stedin, Gemeente Rotterdam, woningcorporatie Woonbron en het Wereld Natuur Fonds (WNF)

Looptijd

01.01.2012 – 31.12.2014

EOS-regeling

Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN)

Projectnummer

IPINS01009

Geplaatst op: 14-12-2012 | Gewijzigd op: 17-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.