Project Briket | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project Briket

Doel:
Project Briket heeft als doel op semi-commerciële schaal verdichte, getorreficeerde biomassa (biokolen) te produceren om daarmee de transitie in gang te zetten, in Nederland en Europa, om op grote schaal kolen te vervangen door biokolen in bestaande elektriciteitscentrales, en daarmee kwartier te maken voor hoogwaardige toepassingen in een later stadium. Project Briket richt zich in het bijzonder op het optimaliseren van de dichtheid (reduceert logistieke kosten en CO2 uitstoot tijdens transport) en de hydrofobiciteit (“waterafstotendheid”) tijdens de verdichtingsstap (densification).

Korte omschrijving:
Aan de basis van Project Briket staat het valideren van de optimale technologie voor de verdichting (densification) van getorreficeerde biomassa. RBE heeft op basis van een uitgebreide evaluatie van diverse verdichtingstechnologieën geconcludeerd dat “hot densified” briketten van getorreficeerde biomassa vele voordelen hebben ten opzichte van de gangbare biomassa pellets.

Aanleiding:
River Basin Energy Nederland B.V. heeft een torrefactie(+verdichtings)technologie ontwikkeld en produceert verdichte, getorreficeerde biomassa (biokolen) die op korte termijn als alternatieve brandstof kan worden ingezet in bestaande kolencentrales (voor productie van elektriciteit en warmte) en in de (chemische-)industrie (voor productie van hoge-temperatuur proceswarmte, elektriciteit), brandstoffen en chemicaliën). Het gebruik van biokolen in een kolencentrale vereist geen additionele investeringen in de bestaande infrastructuur wat resulteert in een kostenefficiënte verduurzaming van de energieproductie. Biokolen stelt zo energiemaatschappijen in staat hun vervuilende assets in een keer te transformeren in duurzame productie-assets enkel door het veranderen van de brandstof. Tevens bieden biokolen een oplossing om de basis energievoorziening (de ‘baseload’) op een duurzame wijze te garanderen.

Resultaat:
Project Briket heeft als doel getorreficeerde biomassa in een optimale vorm en kwaliteit te kunnen produceren ten behoeve kostenreductie in de gehele keten. Dit resulteert in een verduurzaming van de logistiek en de verwerking van biomassa in de energieproductie en (chemische-)industrie waardoor Nederland in staat is haar duurzaamheids-doelstellingen te halen, een positie als biomassa-hub en -energieproducent te verwerven en haar positie als haven met de wereldwijd beste infrastructuur te verdedigen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.