Project Interactieve Communicatie- en Ontwerptool | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project Interactieve Communicatie- en Ontwerptool

Doel:
Een tool die ervoor zorgt dat de ontwikkelingsremmers in verduurzamingstransformatie van de GO voor een belangrijk deel worden weggenomen.

Korte omschrijving:
In dit project wordt een tool ontworpen en gebouwd die ervoor zorgt dat deze ontwikkelingsremmers voor een belangrijk deel worden weggenomen. Dit gebeurt door in een geo-informatieomgeving zoveel mogelijk aspecten van een duurzaamheidsproject vooraf in kaart te brengen. Op de tool kan vanuit een kaart informatie worden opgevraagd over wat de besparings- en duurzame opwekkingsmogelijkheden zijn, wat de ingreep behelst, hoe lang deze duurt, wat het kost, hoeveel het oplevert en uiteindelijk wat de beste optie is op basis van bepaalde voorkeurscriteria. Deze informatie is op verschillende geografische schaalniveaus beschikbaar.

Aanleiding:
In Nederland is de gebouwde omgeving (GO) verantwoordelijk voor maar liefst 35% van het energie verbruik en 30% van de CO2-uitstoot. De verduurzamingstransformatie komt in vergelijking met bestaande doelstellingen nog onvoldoende op gang. Als oorzaken hiervoor worden genoemd onvoldoende beleidscoördinatie, investeringsonzekerheid en gebrek aan incentives en bewustzijn bij consumenten.

Resultaat:
De tool faciliteert het maken van een beleids- of investeringsbeslissing en de communicatie hiervan naar stakeholders. Dit leidt tot een grotere bereidheid tot het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten en een lager energieverbruik en een lagere CO2-uitstoot. Ook aan de consumentenkant zal een overzichtelijk en compleet beeld van alle aspecten van een duurzaam systeem zorgen voor een toename in de aanschaf hiervan.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.