Project MITH Nico.lab | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project MITH Nico.lab

In Nederland worden jaarlijks 32.000 mensen getroffen door een herseninfarct. Bij een herseninfarct wordt een bloedvat in de hersenen afgesloten door een bloedprop. Om blijvende schade te voorkomen, moet het bloedvat zo snel mogelijk geopend worden. Hoe sneller de behandeling start, hoe kleiner de kans op (blijvende) schade. Een herseninfarct begint met plotseling optredende uitvalsverschijnselen. Op dit moment is het alleen mogelijk een diagnose te stellen met een goede CT-scan in het ziekenhuis…Een oplossing voor dit probleem zou zijn om de juiste patiënten voor een gespecialiseerde behandeling al te identificeren in de ambulance. Op deze manier hoeft de patiënt niet van het ene ziekenhuis naar het andere te worden gereden, maar kan hij/zij direct naar het geschikte centrum worden gebracht. Vooralsnog is hier geen oplossing voor, omdat een CT-scanner niet eenvoudig in een ambulance past. ..In dit project onderzoekt Nico.lab de technische en economische haalbaarheid van het EEG herseninfarct triage. Daarvoor zal de data van de EEG worden gelabeld en geanalyseerd in samenspraak met medici. Binnen de EEG-data worden op basis van zelfontwikkelde en getrainde AI-algoritmen markers geïdentificeerd, die voorspellend zijn voor een herseninfarct. De nauwkeurigheid van deze voorspelling is essentieel, false-positives en false-negatives moeten worden voorkomen…Binnen het haalbaarheidsonderzoek wordt ook nagegaan hoe de oplossing technisch is te implementeren binnen ambulances. Met daarbij de voorwaarden ten aanzien van de connectiviteit tussen de ambulance en de cloud-dienst. Nico.lab gaat na wat de prijsstelling en de businesscase van de service is. Daarbij wordt ook gericht gezocht naar samenwerkingspartners. Enerzijds heeft Nico.lab reeds zeer goede contacten binnen UMC Amsterdam, waarmee het een goed netwerk heeft voor het vinden van de geschikte partner…Op basis van dit haalbaarheidsonderzoek wordt naar gelang de uitkomsten een ontwikkelingsproject uitgevoerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.