Project valpreventie West-Brabant | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Project valpreventie West-Brabant

Stichting tanteLouise biedt een compleet pakket aan intramurale zorg, wijkzorg, revalidatie en herstelzorg voor inwoners in het werkgebied West-Brabant.

Implementatie integrale revalidatie- en valpreventiezorg door gezamenlijke zorgaanbieders in West-Brabant.
Valongevallen zijn bij 65-plussers de grootste oorzaak van spoedeisende hulp (SEH) bezoeken. Elke 5 minuten belandt er een 65-plusser op de SEH na een val. Dit project heeft tot doel om het aantal valincidenten én de bijbehorende gevolgen onder thuiswonenden ouderen, terug te dringen. De doelstelling is dus tweeledig:

  1. Het eerder objectief kunnen signaleren van een verhoogd valrisico;
  2. Het inzetten van juiste interventies bij een verhoogd valrisico en het reduceren van de impact van een val.

Om dit te realiseren wordt een gezamenlijk interdisciplinair team opgezet, bestaande uit poli verpleegkundigen vanuit Bravis, revalidatiebehandelaren en wijkverpleegkundigen van de verschillende wijkzorgaanbieders in West-Brabant, die zich bezig houden met primaire en secundaire valpreventie.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.