Prominent Gesloten Kas | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Prominent Gesloten Kas

De glastuinbouw verbruikt veel energie. Met het GeslotenKas®-systeem van Innogrow kan hierop aanzienlijk worden bespaard. Sinds kort is het systeem ook geschikt voor tuinders die hun teelten belichten, zoals tomatenkwekers. Door belichting komt namelijk veel extra warmte vrij. Telersvereniging Prominent in ´s Gravenzande demonstreert een hierop aangepast GeslotenKas-systeem in een nieuw kassencomplex.

GeslotenKas®-systeem
Het GeslotenKas®-systeem van Innogrow is een integraal energie- en klimaatsysteem dat in staat is de overtollige zonnewarmte in tuinbouwkassen te oogsten en aan te wenden op het moment dat de kweker daar behoefte aan heeft. Tegelijkertijd creëert het systeem optimale groeiomstandigheden waardoor de productie per m2 stijgt.

Een tuinbouwkas is feitelijk een grote zonnecollector. Omdat er in de winter te weinig zonnewarmte is en in de zomer teveel, wordt overtollige zonnewarmte geoogst, dat wil zeggen uit de kas afgevoerd en opgeslagen in een aquifer(put). In de winter wordt dit 20-25 graden Celsius lauwwarme water weer opgepompt. De warmte wordt eruit onttrokken door een warmtepomp die de kas verwarmt met 30-40 graden Celsius (max 60 °C) en het hierdoor afgekoelde water wordt opgeslagen in een koudwaterbron. Dit koude bronwater wordt gebruikt om de GeslotenKas in de zomer te koelen en te ontvochtigen, kortom te conditioneren.

Centraal in het volledig geautomatiseerde klimatiseringssysteem staat de luchtbehandelingkast. Deze brengt de kaslucht op de gewenste luchtvochtigheid en temperatuur, en verdeelt de lucht via slangen in de kas. In de luchtbehandelingkast wordt CO2 toegevoegd, en indien gewenst op een gecontroleerde manier ook buitenlucht. Hierdoor neemt de koellast af.

Een energiesysteem als de GeslotenKas® moet op basis van energiebesparing en meerproductie een acceptabele terugverdientijd hebben. Daarnaast moet een dergelijk systeem kunnen worden ingepast in het dagelijks reilen en zeilen van de onderneming.

Nieuw ontwerp GeslotenKas®-systeem
Binnen de tomatenteelt is een trend waarneembaar richting volledig belichte teelt. Omdat belichting veel warmte produceert, is het ontwerp van de GeslotenKas® aangepast. Hierbij is gestreefd naar een acceptabele terugverdientijd van vier tot vijf jaar. In dit project is het aangepaste concept uitgeprobeerd bij telersvereniging Prominent in een nieuw te bouwen kassencomplex rondom ´s-Gravenzande. In telersvereniging Prominent werken 21 telers samen aan het kweken van topkwaliteit trostomaten.

Verwachting: energiebesparing & hogere productie
De verwachting is dat de GeslotenKas® met dit nieuwe ontwerp 17 procent aan primaire energie zal besparen op het totale gesloten+open kasareaal en 15 procent meer productie zal opleveren in het gesloten areaal. Het primaire energieverbruik per kilogram tomaat daalt daarmee fors. Dit doorontwikkelde GeslotenKas-concept is tevens goedkoper dan het oude.

Economische voordelen
In volgende projecten zullen de meerkosten verder dalen, richting 50€/m2, door de opgedane leerervaringen. Globaal kan men stellen dat bij de verschillende gesloten kas-concepten de economische voordelen van de meeropbrengst tweemaal zo zwaar wegen als die uit de energiebesparing. Deze beide productiefactoren hebben nog veel verbeterpotentie, zowel de meeropbrengst als de energiebesparing. Hiermee zal het GeslotenKas®-concept - voor zowel belichte als onbelichte teelt - binnen afzienbare tijd voor een groter aantal bedrijven rendabel worden.

Kennis over belichte teelt
Doordat in dit project veel aandacht is besteed aan kennisoverdracht, kan veel twijfel en onzekerheid worden weggenomen bij tomatentelers en andere tuinders die gebruik maken van belichte teelt.

Titel Prominent Gesloten Kas
Penvoerder Exploitatie prominent Groeneweg II B.V.
Contactpersoon De heer H. Hoven
Adres Postbus 8403, 3503 RK Utrecht
Telefoonnummer 030 - 280 78 18
E-mail h.hoven@innogrow.nl
Website www.innogrow.nl
Partners -
Looptijd 19 december 2005 - 31 december 2007
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO04002

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/DEMO04002.pdf

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.