Proof of Concept van HYOX technologie voor Early Adopters | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Proof of Concept van HYOX technologie voor Early Adopters

Doel:
Doel van dit pilotproject is het testen en bewijzen van het principe van waterstofgasinjectie in aardgasbranders en afgassen voor industriële processen. Dit voorstel sluit hiermee aan bij de programmalijn Omzetting en Scheiding van het TKI ISPT. Het sluit eveneens aan bij de programmalijn Utilities en control wat betreft Multifuel concepten.

Korte omschrijving:
In de uitvoering van deze pilot wordt samengewerkt tussen technologie-ontwikkelaar HYOX (penvoerder), installateur van industriële brandersystemen BKS, industriële stomerij Hartevelt en asfaltrecyclingbedrijf Theo Pouw. In deze samenwerking brengt HYOX kennis in van industriële hydroxygasgeneratoren en investeert in de bouw en pilotopstelling

Aanleiding:
Waterstofgeneratie en waterstofbijmenging in verbrandingsprocessen zijn weliswaar bekend, maar worden niet op industriële schaal toegepast door allerhande technische problemen in generatoren. Er ontstaan in de praktijk bovendien allerhande onverwachte verbrandingspecifieke katalyseprocessen. Er bestaan hierover verschillende theorieën. Het is derhalve noodzakelijk om in de industriële praktijk te testen welke chemische processen daadwerkelijk optreden.


Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.