Via pure scheiding naar kalvermest vol waarden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Via pure scheiding naar kalvermest vol waarden

Integrale vermindering van de gasvormige emissies uit vleeskalverstallen heeft hoge prioriteit en kan worden gerealiseerd door primaire scheiding bij de bron door een urine-doorlatende mestband met versnelde afvoer van beide fracties uit de stal.

De toekomst van de Nederlandse veehouderij ligt bij regionale kringlooplandbouw. Het stalsysteem met urine doorlatende mestband, versnelde urineafvoer én meermaals per dag afvoer van de vaste fractie, levert meststoffen op die tot waarde kunnen worden gebracht in de regio.

De urine die uit dit stalsysteem komt is dermate zuiver dat dit meteen voldoet als kunstmestvervanger. De dikke factie komt met 40 procent droge stof uit de stal en kan op een redelijk eenvoudige manier verder ingedroogd worden tot een hoogwaardige meststof. Mestafzetkosten veranderen hierdoor in mestopbrengsten waardoor het stalsysteem in economisch opzicht zeer perspectiefvol is en uitbreiden in dieraantallen niet nodig is om duurzaamheidsinvesteringen te doen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.