RADAR | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RADAR

Urineweginfecties behoren tot de meest voorkomende infecties in het menselijk lichaam. In Nederland.gaan ruim twee miljoen mensen per jaar, met name vrouwen en ouderen (65+) naar de huisarts met.symptomen van een urineweginfectie. Hier worden ze vervolgens onderworpen aan simpele testen om.vast te stellen of ze een bacteriële infectie hebben. Deze testen hebben echter een lage sensitiviteit.(90%) maar tijdrovend. Zo kan de.doorlooptijd van deze twee stappen 2 tot 5 dagen duren. Voor een urineweginfectie duurt dit veel te.lang en kan dit leiden tot verspreiding van de infectie. ShanX heeft daarom een micro-systeem.ontwikkeld, bestaande uit hardware en de biochemische analyse die het mogelijk maakt om de.doorlooptijd vanaf het consult in de huisartsenpost tot aan de diagnose gereduceerd wordt tot minder.dan 4 uur. Helaas blijkt meer dan 30% van de urinemonsters verontreinigd te zijn, vaak doordat er.meerdere bacteriën bij zijn betrokken. Hierdoor kan er geen correcte diagnose gesteld worden. In dit.MIT R&D samenwerkingsproject gaan ShanX Medtech en Omnigen daarom een platformtechnologie.ontwikkelen dat de verschillende bacteriesoorten in een UWI kan identificeren en potentiële.verontreiniging kan vaststellen, genaamd RADAR. Samen met de hardware en kennis van ShanX,.ontwikkelt Omnigen geavanceerde algoritmes om de oorzaak van de infectie te identificeren alsmede.een antibioticaresistentie profiel op te stellen. Met het eindproduct, RADAR, is het mogelijk om zo een.gepersonaliseerd behandelplan op te stellen....

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.