Realisatie Bio-optimaal kas | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Realisatie Bio-optimaal kas

De biologische glastuinbouw gebruikt, net als de reguliere glastuinbouw, een aanzienlijke hoeveelheid fossiele brandstoffen. Maar omdat de biologische glastuinbouw aan extra regels is gebonden, kunnen reguliere energiebesparingsmaatregelen niet altijd (volledig) worden ingezet. De Bio-optimaalkas bij Ruud van Schie, een semi-gesloten kas, is voorzien van een klimaatsysteem dat de temperatuur én de vochtigheid in de kassen goed in de hand houdt. Extra verneveling (verdamping) verlaagt de koelvraag. Daarmee is deze kas zowel optimaal voor het gewas (10% meeropbrengst) als voor de biologische bestrijder. Er is een energiebesparing van 20 procent mogelijk.

Aanleiding: geen chemische gewasbehandeling in biologische glastuinbouw
In de biologische glastuinbouw is het niet mogelijk in te grijpen met chemische gewasbehandeling als een risico uit de hand dreigt te lopen. Daarom is een goede status van de biologische bestrijders van ziekten zeer belangrijk. Omdat echter het optimale klimaat voor de biologische bestrijders vaak niet overeen komt met een optimaal klimaat voor het gewas, is de vochthuishouding cruciaal. Een goed klimaatsysteem moet vooral de vochthuishouding goed reguleren, binnen de bandbreedte van temperaturen die de planten toestaan.

Project: demonstratiekas is semi-gesloten kas
De demonstratiekas bij Van Schie is een semi-gesloten kas, waar een uniek systeem van luchtkoeling in combinatie met verneveling het klimaat optimaliseerde. Dit systeem bood een alternatief voor de volledig gesloten kas waar dure koelapparatuur nodig was om de totale hoeveelheid zonnewarmte te beheersen en nuttig af te voeren.

Bio-Optimaal kas
In de Bio-Optimaal kas gaan de ramen minder snel open dan in een conventionele kas, waar de ramen open gaan zodra het te warm is. Bij veel licht kan de CO2-concentratie in de Aircokas hoger zijn en daardoor neemt de productie toe.

Duurzaam klimatiserings- en energieopwekkingssysteem
De Bio-optimaalkas is voorzien van een duurzaam klimatiserings- en energieopwekkingssysteem. Deze realiseert een stabiel kasklimaat door een kunstmatig systeem van ventilatie, verwarming, koeling, bevochtiging én ontvochtiging. Hierbij wordt ’s zomers gebruik gemaakt van koudwater uit de bodem ( aquifer ) in combinatie met speciale luchtbehandelingskasten (koelcapaciteit 150 W/m2). Met het oppompen van koudwater is de hitte in de kas afgevoerd naar de bodem (terugvoer van max 25 graden Celsius in de aquifer). ’s Winters is deze oogst aan zomerwarmte weer opgepompt en met een warmtepomp op een stooklijn van 30-40 graden Celsius gebracht; het door de warmtepomp onderkoelde water wordt teruggepompt in de aquifer en dient als koudeoogst ten behoeve van de duurzame koeling in de zomer.

Resultaat: tot 20 procent besparing op gebruik fossiele brandstoffen
Het stabiele klimaat in de Bio-optimaalkas leidde tot 20 procent besparing op het gebruik van fossiele brandstoffen, bij een productieverbetering van 10 procent. Daarmee droeg het systeem bij aan de ecologische en economische duurzaamheid van de biologische glastuinbouw en daarmee tevens aan de beeldvorming. Het belangrijkste voordeel was echter de grotere teeltzekerheid.

Van Schie Vastgoed faciliteerder nieuwe kas
Van Schie Vastgoed B.V. is beheerder van glastuinbouwopstanden op drie locaties in Ens met een gezamenlijk teelbaar oppervlak van 76.850 m2. Er wordt ecologisch afwisselend paprika en tomaat met EKO-label geteeld. Het bedrijf heeft in 2005 een proef uitgevoerd met aandacht voor de beïnvloeding van luchtvochtigheid in een semi-gesloten kleine kas van 0,1 hectare. De positieve resultaten hebben ertoe geleid dat nu de nieuwe kas van 2,2 hectare is uitgevoerd als semi-gesloten kassysteem.

In afwijking van andere varianten gesloten kas projecten is bij Van Schie geen warmteoverschot ’s zomers opgeslagen om ’s winters te leveren aan een bestaande open kas.

Dit demonstratieproject zou een enorme stimulans zijn voor biologische glasteelt, die slechts een beperkte omvang had terwijl de vraag vanuit de markt beduidend groter was. Ook de reguliere glastuinbouw zou hiermee de opbrengst kunnen verbeteren en de energiekosten verlagen. De voortgang van het project is gedurende twee jaar gemonitord en de resultaten hiervan zijn aan de hele sector gepresenteerd.

Voor info over het proefproject en het opgestarte demonstratieproject bij Van Schie, zie: www.aircokas.nl .

Titel Realisatie Bio-optimaal kas
Penvoerder Van Schie Vastgoed B.V.
Contactpersoon De heer A.W.J. van Antwerpen
Adres Postbus 263, 2670 AH Naaldwijk
Telefoonnummer 06 - 26 51 87 00
E-mail a.w.j.van.antwerpen@dlv.nl
Website -
Partners -
Looptijd 1 januari 2006 - 31 januari 2009
EOS-regeling Demonstratie
Projectnummer DEMO04022


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.