RED: Reinforcement Entrainment Device | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RED: Reinforcement Entrainment Device

De bouwnijverheid (building & construction: B&C) is wereldwijd een belangrijke sector en stelt meer dan 100 miljoen mensen tewerk en is verantwoordelijk voor 13% van het wereldwijde BBP. In tegenstelling tot andere verwerkende industrieën is de mate van innovativiteit en productiviteitsgroei in de B&C zeer laag. Dit komt voornamelijk door te tekortkomingen bij het doorvoeren van digitalisering. Het zal in de komende decennia van uitermate belang zijn om dit te verbeteren: door de groeiende wereldbevolking en de noodzaak aan het verduurzamen van de sector vanwege klimaatdoelstellingen en milieu-impact worden er steeds toenemendere eisen gesteld aan de B&C...Een van de meest veelbelovende technologische ontwikkelingen binnen de B&C van de afgelopen jaren is de betonbouw met behulp van 3D-printing (3D concrete printing: 3DCP). Deze technologie is een stap voorwaarts bij de automatisering en digitalisering van de B&C, en kan op termijn een duurzamer, veiliger én goedkoper alternatief zijn voor de huidige methodes voor betonbouw. Op dit moment zijn er echter nog belangrijke beperkingen die grootschalige functionele toepassingen belemmeren. Betonnen constructies moeten voorzien moeten worden van een wapeningssysteem om de trekcapaciteit en vervormbaarheid te verbeteren: de belangrijkste beperking is dat er tot op heden nog geen goede manier is om dit te introduceren bij 3DCP...Dit project beoogd de ontwikkeling van het Reinforcement Entrainment Device (RED-systeem) om deze beperking op te lossen: namelijk een automatisch systeem die het mogelijk maakt om tijdens het 3DCP proces de kabelwapening in het beton te introduceren. Het RED-systeem is uniek in dat het een éenstaps simultaan proces met een volledig geautomatiseerd systeem behelst voor het maken van functionele beton constructies zonder beperkingen in geometrische vormen. Hiermee zal dit systeem bijdragen aan de automatisering en digitalisering van de betonbouw industrie, en het tegelijkertijd mogelijk maken om duurzamer betonnen constructies te maken....

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.