Reforming koolwaterstoffen naar waterstof | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Reforming koolwaterstoffen naar waterstof

Tot ongeveer 2025 zullen brandstofcellen voor stationaire toepassingen vooral in nichemarkten worden ingezet: kleinschalige, decentrale productie van warmte en kracht. (Bio)-diesel is hiervoor een van de aangewezen energiedragers. Dit programma ontwikkelt de technologie voor de conversie van (bio)diesel naar waterstof, dat aan een brandstofcel gevoed kan worden.

Aanleiding: inzet brandstofcellen reductie CO2-uitstoot
De inzet van brandstofcellen kan een grote bijdrage leveren aan de reductie van broeikasgassen en andere emissies, vooral in vervoerstoepassingen en bij kleinschalige elektriciteitsopwekking, en onder de voorwaarde dat de gegenereerde restwarmte nuttig gebruikt wordt. Grootschalige toepassing is zeker niet voor 2020 te verwachten. De introductie van brandstofcellen zal de komende twee decennia geleidelijk plaatsvinden, via nichemarkten als elektriciteitsproductie op afgelegen plaatsen (off-grid), backup power en kleinschalige waterstoftankstations. Voor transporttoepassingen is elektriciteitsproductie aan boord van auto's, vrachtauto's, schepen of vliegtuigen interessant.

Project: omzetten (bio)diesel naar waterstof
De waterstof voor deze toepassingen zal voornamelijk kleinschalig en decentraal moeten worden geproduceerd uit conventionele fossiele brandstoffen en mogelijk ook biobrandstoffen. Het consortium, bestaande uit ECN, TU Delft, Albemarle Catalyst Company B.V. en HyGear B.V., ontwikkelt de hiervoor benodigde technologie. Het doel is de ontwikkeling van kleinschalige, betaalbare en robuuste reformersystemen met een beoogde effici├źntie van minimaal 80 procent.

Resultaat: reformersysteem op pilot-schaal
Het programma omvat onderzoek naar ontzwavelingstechnologie voor laagzwavelige diesel, geavanceerde reformingtechnologie voor diesel en de opvolgende gasreinigingtechnologie├źn. Diesel is gekozen vanwege de brede toepasbaarheid in de vervoerssector en de toepasbaarheid van zowel diesel als aardgas in decentrale wkk en nichemarkten. Het programma levert, als proof-of-concept, een reformersysteem op pilot-schaal op met een vermogen tot 5 kWe.

Dit project is een voortzetting van EOS-LT06004.

Titel:

Reforming koolwaterstoffen naar waterstof

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer Bert Rietveld

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 224 56 4452

E-mail:

g.rietveld@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

Hygear B.V. , Albemarle Catalyst Company B.V., TU Delft

Looptijd:

1 april 2008 - 31 maart 2009

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

EOSLT07004


Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT08004...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.