Regel- en reactievermogen: spil in een duurzame energievoorziening (RegelDuurzaam) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regel- en reactievermogen: spil in een duurzame energievoorziening (RegelDuurzaam)

Door de toename van decentrale, duurzame elektriciteitsproductie nemen de voorspelbaarheid en de regelbaarheid van het elektriciteitsproductievermogen in Nederland af. Tegelijkertijd stemmen afnemers hun verbruik steeds meer af op de (variërende) prijs van elektriciteit. Welke afspraken en maatregelen zijn nodig om een volledig betrouwbare, duurzame energieproductie te garanderen tegen de laagst mogelijke kosten?

Aanleiding: onzekerheid in voorspelling productiecapaciteit
Omdat de onzekerheid toeneemt bij de voorspelling van zowel de vraag als van de beschikbare productiecapaciteit, wordt de onbalans in het net groter als er geen maatregelen worden getroffen. Dit project onderzocht welke afspraken en maatregelen nodig zijn om een volledig betrouwbare, maar ook duurzame energieproductie te garanderen tegen de laagst mogelijke kosten.

Project: producenten en consumenten samen verantwoordelijk
Er zijn enkele belangrijke nieuwe concepten geïntroduceerd:
  • clusteren van producenten en consumenten tot autonome netwerken;
  • zij zijn zelf verantwoordelijk voor de voorspelling van hun energievraag en hun beschikbare productie- en reservevermogen;
  • niet meer nodig om alles op centraal niveau in detail bekend te hebben.
Marktorganisatie
Via een marktorganisatie moest elk autonoom netwerk aangeven wat ze bood en wat ze vroeg aan vermogen en reservecapaciteit. De marktorganisatie zocht naar evenwicht tussen vraag en aanbod op het (landelijke) niveau van alle autonome netwerken met behulp van een prijsmechanisme. Door introductie van verschillende betrouwbaarheidsklassen – afhankelijk van de gewenste snelheid om reservecapaciteit beschikbaar te krijgen – zijn vraag en aanbod van reservecapaciteit geïnventariseerd. Bij een geconstateerde onbalans werden, via de prijs, vraag en aanbod alsnog op elkaar afgestemd.

Uitwerking nieuwe concepten
Voor de uitwerking van deze nieuwe concepten – autonome netwerken, betrouwbaarheidsklassen en marktwerking voor reservecapaciteit – heeft het project ook onderzoeksvragen geformuleerd en opgelost voor de inzet van ICT, het verschuiven van tijdvensters om te anticiperen op betere voorspellingen, mogelijke transportbeperkingen en de betrouwbaarheid van het elektrische energiesysteem.

Titel Regel- en reactievermogen: spil in een duurzame energievoorziening (RegelDuurzaam)
Penvoerder Technische Universiteit Eindhoven
Contactpersoon Prof. dr. ir. P.P.J. van den Bosch
Adres Postbus 513, 5600 MB EINDHOVEN
Telefoonnummer 040-247 37 60
E-mail p.p.j.v.d.bosch@tue.nl
Website www.futurepowersystems.nl
Partners Technische Universiteit Delft, APX B.V., TenneT TSO B.V., Energieonderzoek Centrum Nederland, KEMA Nederland B.V., GPX International Ltd.
Looptijd 1 januari 2007 - 1 januari 2011
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT05007


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.