Regenwateropvang voor multiple use | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Regenwateropvang voor multiple use

Ethiopië kent problemen in de toegang tot water alsmede in de kwaliteit van het water. Er breken regelmatig epidemieën uit zowel in rurale als in stedelijke gebieden die te maken hebben met water. Conventionele systemen, zoals het boren van een put, voldoen vaak niet in de droge, afgelegen gebieden van Ethiopië. Oplossing wordt gezien in het gebruik van goedkope technologie op het niveau van de lokale gemeenschappen. De waterbehoefte is vooral voor huishoudelijk gebruik en voor kleinschalige landbouw en veeteelt. De onder andere door dit consortium ontwikkelde participatieve aanpak om te komen tot watervoorzieningen voor meervoudig gebruik (Multiple Use water Services, MUS) sluit aan bij deze behoefte. IRC en de RAIN Foundation passen technieken voor regenwateropvang (Rain Water Harvesting, RWH techniek) toe ten behoeve van watervoorzieningen voor meervoudig gebruik in het kader van de MUS-aanpak. Deze combinatie van RWH en MUS is innovatief en biedt een oplossing voor een nog steeds groeiend probleem.In dit project wordt de MUS-aanpak en de RWH techniek toegepast voor de regio Dire Dawa in het oosten van Ethiopië, waar andere waterbronnen niet aanwezig of niet bruikbaar zijn. De onderdelen van dit project zijn: • Het versterken en consolideren van het samenwerkingsverband tussen IRC, RAIN en lokale partners (HCS/RiPPLE) door middel van een uitgebreid opstartproces voorafgaand aan de implementatie; • het creëren van verscheidene succesvolle demonstratieprojecten, om het hoge potentieel van verschillende RWH-technologieën in combinatie met MUS aan te tonen; • het leggen van de basis voor inkomensgenererende projecten gebaseerd op een zichzelf onderhoudend model (microfinanciering) om deze aanpak op te schalen; • Het creëren van capaciteit onder technici en lokale politici om toekomstige RWH/MUS-activiteiten te ondernemen. • Het genereren van publiciteit en het stimuleren van onderlinge kennisoverdracht onder nationale belanghebbenden in RWH/MUS en het ontwikkelen van richtlijnen voor RWH/MUS-methodes.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.