RENEWABLE COOLING for the Long Term Energy Research Strategy LT-EOS | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RENEWABLE COOLING for the Long Term Energy Research Strategy LT-EOS

De energiebehoefte voor koelprocessen in de industrie en de landbouw ligt rond de 28 PJ. Dit is ongeveer 1 procent van het nationale energieverbruik; een aandeel dat alleen maar toeneemt. Dit project zoekt naar innovatieve koeltechnologieën die dit energiegebruik met minimaal 30 procent terugdringen.

Aanleiding: toename van koeling
Als mainport voor Europa kent ons land relatief veel op- en overslag en vervoer van gekoelde producten. Bovendien wordt er veel gekoeld in de Nederlandse agro-food sectoren, met name in de zuivelindustrie, de bloembollensector en bij bewaring van groenten, fruit, bloemen en vlees. Al met al gebruikt onze petrochemische industrie 16 PJ voor koeling, en de voedings- en genotmiddelenindustrie 12 PJ (cijfers 2004). Trends in de productie, handel en consumptie doen de koelbehoefte al decennialang alleen maar toenemen.

Oplossing: duurzame koeltechnologieën
Het overgrote deel van de koelprocessen vindt plaats met behulp van externe energie, zoals elektriciteit voor de aandrijving van koelmachines. Vaak kunnen producten net zo goed geheel of gedeeltelijk worden gekoeld aan de buitenlucht (natuurlijke koeling). Hiervoor bestaan allerlei innovatieve technieken zoals vrije koeling, verdampingskoeling, koeling met stoffen die energie opslaan en afgeven bij faseverandering (gas, vloeistof, vaste stof), koeling met behulp van zonne- en windenergie of koeling met behulp van nachtuitstraling.

Project: vijf soorten koeling ontwikkelen
De projectpartners verzamelen kennis over duurzame koelingstechnieken in binnen- en buitenland verzamelen. Vervolgens combineren ze deze kennis met kennis over besturingssystemen die gebruikmaken van actuele weersgegevens en weersvoorspellingen. Immers, het potentieel van duurzame energie bij koeling is sterk afhankelijk van het actuele en verwachte weer. Bovendien kan men op basis van weersvoorspellingen optimale hoeveelheden koude bufferen en zo de energiebehoefte voor koeling tot een minimum beperken.

Het project ontwikkelt creatieve en innovatieve combinaties van nieuwe koelsystemen en besturingssystemen voor vijf verschillende toepassingen. Zoals een koelhuis voor landbouwproducten en de airconditioning van een veldhospitaal. De te ontwikkelen concepten moeten – meer in het algemeen gesproken – geschikt zijn voor de industrie, de landbouw en de gebouwde omgeving.

Doel
De concepten moeten minimaal 30 procent energie besparen, een hoge betrouwbaarheid hebben en vanaf ongeveer 2015 marktrijp zijn.

Titel RENEWABLE COOLING for the Long Term Energy Research Strategy LT-EOS
Penvoerder Agrotechnology & Food Innovations B.V. (Wageningen UR)
Contactpersoon De heer J. Broeze
Adres Postbus 17, 6700 AA Wageningen
Telefoonnummer 0317-47 51 83
E-mail jan.broeze@wur.nl
Website -
Partners TNO Built Environment and Geosciences, NVKL en R&R Duurzaam B.V.
Looptijd 1 juli 2006 - 30 juni 2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT04013

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT04013...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.