reststroom warmte | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

reststroom warmte

1. Er is een tekort aan duurzame energie. Nu de gaswinning in Nederland wordt gereduceerd neemt de afhankelijkheid van derde landen wat betreft gas toe. Om de klimaatdoelstellingen te halen voor 2030 moeten er andere initiatieven komen die lokaal stroom en warmte opwekken. Daarbij is lokaal opwekken en gebruiken het meest efficiënt. Voor veel bedrijven is niet de energierekening de grootste kostenpost maar juist de gasrekening. Naar verwachting neemt de gasprijs (inclusief vastrechtkosten en fiscale heffing) de komende jaren toe. ..2. Noordelijke bedrijven hebben plantaardige reststromen over waarmee warmte kan worden geproduceerd…3. In Ooststellingwerf wordt gestreefd naar een biobased economy. Daarom wensen we warmte te produceren die geleverd kan worden aan bedrijven die warmte nodig hebben voor hun produktieproces..4. In Ooststellingwerf zijn bedrijven die permament energie nodig hebben en bij stroomuitval door de energieleverancier per direct kunnen switchen naar noodstroom. Door energie uit methaan op te slaan en op locatie om te vormen naar noodstroom komt er geen break down in de primaire produktieprocessen van de afnemende producenten…5. In het kader van de circulaire economie worden pilots gezocht van bedrijven die elkaars energie en reststromen gebruiken en gezamenlijk gebruik maken van tools, secundaire randvoorwaarden en personeel. ..Welk product, dienst of proces beoogt u uiteindelijk, na dit haalbaarheidsonderzoek, te gaan ontwikkelen?….1. Warmte energie vrijkomend uit de koppeling van de verwerkingsunit van plantaardige reststromen en de verwerkingsunit van dierlijke mest…2. Energie keten waarbij de warmte output van het ene bedrijf de warmte input van andere bedrijf is..3. Een duurzame samenwerkingsketen waarbij bedrijven zijnde verwerkers van reststromen die biobased produkten maken en elkaars produktiecapaciteit en logistieke proces zoveel mogelijk delen en gebruiken…4. Een duurzame samenwerkingsketen in elkaars directe nabijheid die samen werkgelegenheid bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt omdat de werkzaamheden repeterend zijn en in een rustige en schone omgeving. ..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.