REUNITiD | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

REUNITiD

Volgens cijfers van de Autoriteit Persoonsgegevens was het aantal datalekmeldingen in 2018 ruim verdubbeld in vergelijking met het jaar daarvoor, en het kwijtraken van een gegevensdrager zoals laptop of USB stick was hierbij een van het meest voorkomende type datalek. Mede door de technische vooruitstrevendheid van de Nederlandse maatschappij is Nederland koploper geworden binnen de EU in het aantal datalekken dat jaarlijks plaatsvindt. Hierbij kan het lekken van gevoelige gegevens leiden tot significante reputatieschade bij bedrijven en is de financiële schade hiervan aanzienlijk, oplopend tot miljoenen euro’s. Huidige systemen om het beheer van gegevensdragers te realiseren zijn rudimentair en zijn niet in staat om een real-time overzicht te bieden aan de eindgebruiker over de locatie van zijn gegevensdragers. Hierdoor hebben Nederlandse MKB bedrijven onvoldoende controle over hun gevoelige data en lopen zij ieder jaar onnodig veel risico voor het ondervinden van datalek-incidenten..Hiervoor beoogt de aanvrager de ontwikkeling van REUNITiD: een radiografisch op afstand uitleesbare tag (hierna: RFID-tag) die gebruikt kan worden binnen een online, semi-open (Cloud) beveiligd netwerk i.c.m. een app om inzicht te verkrijgen in het beheer van de gegevensdrager van een organisatie. Middels het gebruik van RFID scanners en BEACONS kunnen objecten worden gelokaliseerd binnen een organisatie en kan de eigenaar via de app updates ontvangen wanneer deze objecten de vestigingslocatie verlaten. Waar RFID op zichzelf niet een nieuwe technologie betreft, wordt het tot op heden bijna uitsluitend gebruikt middels het handmatig scannen van objecten, en tot op heden nog nauwelijks ingezet voor het realtime tracken van vele honderdtallen items binnen een semi-gesloten systeem voor het tegengaan van datalekken. Daarnaast zal het inzetten van technieken voor het beveiligen radiografische afstand-uitlezing (hierna: NFC technologie) in de tags ervoor zorgen dat er gemakkelijk een communicatie tot stand gebracht kan worden tussen de tag en een smartphone, wat zal bijdragen aan de veiligheid van het systeem..Belangrijk onderdeel van de innovatie is om NFC functionaliteit te integreren in het systeem om een communicatieverbinding tot stand te brengen tussen de RFID-tag en de smartphones van gebruikers. Hierdoor kan de identiteit van de houder van waardevolle objecten geverifieerd kan worden, en kunnen zoekgeraakte objecten gemakkelijk worden uitgelezen door een vinder om inzicht te verkrijgen wie de rechtmatige eigenaar is van het object. Dit is namelijk waar bestaande technieken te kort schieten. Hierbij zal de vinder het recht verkrijgen op het ontvangen van een vindersloon, die automatisch toegekend zal worden door het platform via een traceringsmethodiek i.c.m. een digitaal waarmerk. Om de beoogde functionaliteiten te realiseren is de aanvrager van plan om state-of-the-art blockchain technologieën in te gaan zetten, zodat de overdracht van gevonden voorwerpen en vinderslonen op een veilige en transparante manier plaatsvindt..Vanwege het innovatieve karakter van REUNITiD systeem vertoont de ontwikkeling hiervan een naadloze aansluiting met het KIA Veiligheid en daarin specifiek de missie Cyberveiligheid, en Deelprogramma 3: defensieve cybertechnologie. Deze aansluiting is erop gebaseerd dat de hoofddoelstelling van de beoogde innovatie, indien haalbaar, ervoor zal zorgen dat het oneigenlijk gebruik van kwijtgeraakte gegevensdragers significant wordt teruggedrongen. Hierbij zal er tijdens de ontwikkeling van het systeem een groot beroep worden gedaan op de automatisering en privacy-vriendelijkheid hiervan. Daardoor zal het beoogde systeem MKB-bedrijven en organisaties weerbaarder maken tegen datalekken en de significante (financiële) risico’s die hieraan verbonden zijn. Bij een succesvolle commercialisering van REUNITiD zal dit ten goede komen aan de economie in de regio, evenals een bijdrage leveren voor de werkgelegenheid en het innovatieklimaat in de regio..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.