Reverse Temperature Gradient Bioprinter (RTGB) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Reverse Temperature Gradient Bioprinter (RTGB)

Haarbosch Beheer B.V. (handelsnaam HB|3D) heeft een idee voor een productieproces voor het grootschalig industrieel 3D-printen van werkstukken uit biologische bouwstenen. Om de carbon footprint van het proces verder te reduceren zal restwarmte uit de 3D-printer teruggewonnen worden. Vanuit inleidende experimenten met industriële printers is het idee ontstaan bij HB|3D om het 3D printproces verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een tweeledige innovatie voorgesteld, nl. door 1) biologische residuen zoals polyhydroxyalkanoaten (PHAs) uit afval plastics her te gebruiken en in hoogwaardige producten te integreren, en 2) door warmte van de printerruimte op efficiënte en revolutionaire wijze te isoleren. Deze energiebesparing tezamen met het incorporeren van biomaterialen maakt de te ontwikkelen RTGB een grote stap richting circulair produceren. Dit project sluit aan op de Topsector HTSM, specifiek op het innovatiethema “Printing”.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.