Revitalization of the water track MDWE-40 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Revitalization of the water track MDWE-40

Polen Wisla cooperating towards solutions . . . Waterconsortium tekent convenant tijdens bezoek van Koninklijk paar aan Polen Op 25 juni 2014, tijdens het Staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Polen, heeft een consortium bestaande uit Rothuizen Architecten Stedenbouwkundigen, Ingenieursbureau Arcadis, het waterkennisinstituut Deltares en landschapsarchitectenbureau Eurolandscape in aanwezigheid van het Koningspaar en de Poolse vicepremier Janusz Piechociński een convenant in het kader van het Partners for International Business (PIB) programma getekend. Namens het Ministerie van Buitenlandse Zaken tekende minister Ploumen voor de PIB-overeenkomst. In het licht van dit PIB programma werd eveneens een Letter of Cooperation tussen het consortium en de Provincie Mazowiekci, waar onder andere de hoofdstad Warschau ligt, afgesloten. Onderwerp van het convenant is om de Vistula rivier tussen Warschau en Gdanks opnieuw bevaarbaar te maken voor recreatie- en binnenvaart. Het tracé maakt onderdeel uit van de internationale waterweg tussen de Baltische- en Zwarte zee. De Poolse Vistula kent een complexe problematiek. Overstromingsrisico’s, verzanding, beperkingen als gevolg van Natura 2000 (Europees netwerk van beschermde gebieden) en verwaarloosde stedelijke waterfronten maken een integrale benadering noodzakelijk. In Polen is tot op heden nauwelijks kennis en ervaring opgedaan hoe een dergelijk complex project te organiseren en te effectueren. Een paar honderd jaar geleden zijn Nederlandse waterbouwers ook betrokken geweest bij het ‘bedwingen’ en ontwikkelen van de Vistula.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.