RIGOREUS: Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving & Reductie Energiegebruik door Unieke Systeemintegratie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

RIGOREUS: Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving & Reductie Energiegebruik door Unieke Systeemintegratie

Energiebesparing is zelden leidend bij renovatie. Om 75 procent reductie te halen, zijn nieuwe geïntegreerde renovatieconcepten nodig, die aansluiten op de behoeften van eigenaren en bewoners. In dit project ging een aantal partijen met zo'n integrale benadering aan de slag.

Aanleiding: nieuwe renovatieconcepten nodig voor energietransitie
Om de ambities voor de energietransitie in de gebouwde omgeving te realiseren, zijn renovatieconcepten nodig die het totale (fossiele) energiegebruik met 75 procent doen dalen. De best practice in de huidige renovatiepraktijk laat echter slechts een reductie zien van circa 25 procent.

Omdat energiebesparing zelden een leidend motief is bij renovatie, zijn voor het halen van de genoemde doelstelling nieuwe, geïntegreerde renovatieconcepten nodig, die optimaal aansluiten op de behoeften van eigenaren en bewoners. Ze moeten primair worden ontwikkeld voor rijtjeswoningen uit de periode van 1945 tot 1974, omdat die het belangrijkste segment van de bestaande bouw vormen met een groot besparingspotentieel, en technisch gezien een redelijk homogene groep zijn. Knelpunt bij een aanpak van deze woningen is de diversiteit in eigendom (woningcorporaties/particuliere eigenaren). Ook verschillen de drijfveren voor renovatie per doelgroep.

Project: partijen integreren bouwtechnieken
Een reductie van 75 procent in totaal primair energiegebruik is alleen haalbaar met een innovatieve, samenhangende aanpak, waarbij bouwkundige maatregelen hand in hand gaan met maatregelen op het gebied van bouwproces, installatietechniek en huishoudelijk energiegebruik. Bij het ontwikkelen van zulke concepten moet de klassieke systeemgrens tussen bouwtechniek, installatietechniek en gebruikersbehoeften dus worden doorbroken. Dat was dan ook de opzet van dit project, waaraan TNO Bouw en Ondergrond, DHV en de Technische Universiteit Delft deelnamen. De technieken die de betrokken partijen hebben toegepast, zijn onder meer hoogwaardige dunne isolatie, optimale benutting van zonne-energie (passief en actief), warmtepompen, intelligent geschakelde elektragroepen, warmteterugwinning uit afvoerstromen en lokale opwekking van duurzame warmte, elektriciteit en koude.

Winst: zowel renovatie als energiereductie
Door de integrale benadering ontstaat een win-winsituatie: er wordt ingespeeld op zowel de motivatie voor renovatie (verhuurbaarheid, comfort, herstel) als op de gewenste energiereductie.

Titel RIGOREUS: Renovatie-Innovatie in de Gebouwde Omgeving & Reductie Energiegebruik door Unieke Systeemintegratie
Penvoerder Energieonderzoek Centrum Nederland
Contactpersoon De heer Frans Koene
Adres Postbus 1, 1755 ZG PETTEN
Telefoonnummer 0224-564585
E-mail koene@ecn.nl
Website -
Partners TNO Bouw en Ondergrond, DHV, Technische Universiteit Delft
Looptijd 1 september 2006 - 30 juni 2009
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer LT05001

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT05001...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.