ROC Rivor Digilab | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

ROC Rivor Digilab

De regio Rivierenland is een echte mkb-regio, waarin digitalisering een belangrijk vraagstuk is om toekomstbestendig en competitief te blijven. Het onderwerp staat dan ook op diverse beleidsagenda’s van regionale belanghebbende partijen. Dat het mkb behoefte heeft aan een laagdrempelig regionaal digitaliseringsloket merkt ook ROC Rivor: via verschillende kanalen komen steeds vaker dergelijke vragen bij hen binnen. Daarnaast werkt Rivor al geruime tijd aan de transitie naar praktijkgericht onderwijs, waarbij studenten leren van projecten uit het bedrijfsleven. Ook wil Rivor graag dé kennispartner zijn in de regio, om samen te werken aan een goede aansluiting tussen arbeidsmarkt en onderwijs. Vanuit deze ontwikkelingen geldt voor de partners: 1+1=2. ROC Rivor, RW-POA, Werkzaak Rivierenland, HAN university of applied sciences, Logistics Valley Rivierenland en VNO-NCW Midden zetten zich daarom gezamenlijk in om een mkb-werkplaats te ontwikkelen en via hun netwerk te positioneren als hét digitaliseringsloket voor het mkb in Rivierenland. In deze werkplaats helpen studenten mkb-ondernemers bij het maken van roadmaps: concrete adviezen die de ondernemer handelingsperspectieven bieden in het maken van de benodigde digitaliseringsslag. De samenwerking met de HAN maakt multilevelprojecten mbo-hbo en betere dienstverlening aan ondernemers mogelijk. Thema’s die in de werkplaats centraal staan, zijn Online marketing & data-intelligence, Online channeling & samenwerking (o.a. webinars), ICT en 21st Century bedrijfsprocessen. Naast roadmaps kunnen mkb-ondernemers en andere belangstellenden er ook terecht voor informatie en kennisdeling, hetgeen door studenten, docenten en geholpen ondernemers zal worden verzorgd. Tijdens de looptijd van het project wordt de werkplaats opgezet voor de regio, maar creëert het docententeam ook de randvoorwaarden en instrumenten die nodig zijn om 20-30% van het onderwijs structureel binnen de werkplaats te kunnen uitvoeren. Men beoogt jaarlijks een concreet bereik van 200 studenten en 150 bedrijven, die in de werkplaats met een vraagstuk actief zijn. Om de werkplaats van de grond te krijgen en de benodigde kickstart te geven, wordt een beroep gedaan op de subsidie MKB-werkplaatsen voor het bedrag van €425.380 en wordt hetzelfde bedrag door de partners gecofinancierd. Zonder deze financiering kan er onvoldoende tijd vrijgemaakt worden om de werkplaats professioneel en duurzaam op te zetten en zal het mkb in de regio het zonder digitaliseringsloket moeten stellen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.