Room for the River - Dutch Water Knowledge for Poland regarding deltatechnology and Integrated Water Management | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Room for the River - Dutch Water Knowledge for Poland regarding deltatechnology and Integrated Water Management

Project purpose

De essentie van het voorstel is, om vooraf geselecteerde Poolse waterbeheerders een helpende hand te bieden bij het (her)formuleren van hun beleid en de daaruit voortkomende grootschalige projecten.

 

Project results

1. Meerjarenplanning RZWG Gdansk tegen het licht

De insteek is om dit plan tegen het licht te houden en Nederlandse deskundigen te vragen op welke wijze technische, economische, ecologische en organisatorische optimalisaties kunnen worden bereikt, conform the Dutch Dialogue aanpak.

 

2. Dialoog optuigen

Op die manier met de Polen in gesprek komen conform het Dutch Dialogues concept, beproefd in o.a. New Orleans en Brazilië. Hierbij gaan Poolse en Nederlandse waterexperts gezamenlijk inhoudelijk in dialoog over de door de Polen aangedragen inhoudelijke thema's, zoals stakeholdermanagement, het omgaan met N2000-wetgeving in het rivierengebied en het maken van strategische keuzes.

 

3. Herijken risico-inschattingsmethodiek

Ook de onderliggende risico-inschattingsmethodiek behoeft aandacht en dient herijkt te worden, zodat dientengevolge meer verantwoorde prioriteiten, respectievelijk investeringsplannen kunnen worden opgesteld.

 

4. Financierings- en aanbestedingsstrategie

Het is ook van belang dat er een financierings- en aanbestedingsstrategie geformuleerd wordt voor de nieuwe, op Nederlandse leest geschoeide aanpak, die voortvloeit uit de dialoog. Een nieuw soort aanbestedingsstrategie met als voorbeeld aanbestedingen zoals die gedaan worden binnen het Ruimte voor de Rivier programma, kunnen veel van de eerdergenoemde beperkingen opheffen omdat kennis, kwaliteit en ervaring een doorslaggevende rol zullen moeten spelen bij de uiteindelijke gunning van de projecten.

 

Location

Gdansk / Warschau

 

Executor

Ministry of Infrastructure and the Environment,  RSW Programme direction Room for the River vertaling)

 

Theme

Water Management

 

Budget

€ 75,000

 

Status project

Closed

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.