Rozetstal: Innovatief varkenstoilet met zandbodem | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Rozetstal: Innovatief varkenstoilet met zandbodem

De varkenssector staat aan de vooravond van grote veranderingen. De grootschalige, industriële wijze van produceren en de verdere ontwikkeling daarvan zal door de maatschappij, de lokale gemeenschappen en de consument steeds minder worden geaccepteerd.

Oplossingen voor deelproblemen en kleine, slimme optimalisaties brengen weinig verandering in de situatie. Er is weinig ruimte om te investeren in grootschalige innovatie; de cashflow van een groot deel van de varkensbedrijven is te weinig om tussentijds grote investeringen te doen zonder dat daar een directe inkomstenbron tegenover staat. Door de concurrentie tussen supermarkten en het belang van vlees in het boodschappenmandje, is er geen ruimte voor prijsverhogingen voor andere segmenten dan het bio-segment. Er is dus een fundamenteel andere kijk op het moderne varkensbedrijf nodig.

Binnen de varkenshouderij beginnen, mede door een reeks aan nieuwe projecten, steeds meer inzichten te ontstaan die bevestigen dat ruimte bieden aan natuurlijk gedrag van de varkens vele voordelen kent. Deze uiten zich uiteraard in meer welzijn, maar ook op bedrijfseconomisch en gezondheidsvlak zijn hiermee voordelen te behalen. 

Varkenshouderij Ivo Bekkers (V.O.F Bekkers-Pepers) wil daarom investeren in een uniek integraal stalsysteem, een zogenaamd Rozetstal. Een huisvestingssysteem volgens werkwijze van het Familievarken, waarbij broeikasgassen en andere stalemissies worden verminderd, en dierenwelzijn en brandveiligheid worden verbeterd. Ook biedt dit integrale huisvestingsssyteem en interessant economisch perspectief voor Ivo Bekkers, hoger rendement bij gelijkblijvende investeringen per dierplaats, en andere varkenshouders.

Binnen dit project wordt deze Rozetstal ontwikkeld (fase 1) op basis van samenhangende brongerichte technieken en worden de effecten van deze maatregelen vervolgens in kaart gebracht (fase 2).

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.