Saferpay | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Saferpay

Eén van de grootste drivers van Supply Chain Finance is ontstaan doordat zowel kopers als leveranciers toenemende financiële druk en moeilijkheden ervaren bij de toegang tot werkkapitaal. Om zoveel mogelijk werkkapitaal vrij te maken, zonder negatieve effecten voor de supply chain en met het doel de solvabiliteit risico’s te beperken onder strategische leveranciers en klanten zijn de deelnemers in de supply chain bereid om verder te gaan dan de traditionele financieringsmethoden. Men is op zoek naar nieuwe financieringsmethoden.
Het doel van het voorgenomen haalbaarheidsonderzoek is om te bewijzen dat het concept van "geoormerkt geld" de financiële- en kwaliteitsissues in de supply chain kan controleren en beperken. Het haalbaarheidsproject moet aantonen dat door gebruik van het instrument de beschikbaarheid van werkkapitaal toeneemt en daardoor besparingen op de kosten worden gerealiseerd.
Tevens dient te worden aangetoond dat het instrument door MKB-ers in de supply chain (pakkettransporteurs, koeriers) aan hun klanten kan worden aangeboden omdat er geen twijfels meer zijn omtrent solvabiliteit van de transporteur die ook de collectie van verkoopfacturen moet regelen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.