Salt Precipitation | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Salt Precipitation

Doel:
Om productieverliezen door zout precipitatie te voorkomen, is goed begrip van de mechanismen van zoutprecipitatie en mitigatietechnieken vereist. In dit project wordt zoutprecipitatie rond de gasproductie put van porie- tot reservoirschaal gemodelleerd.

Aanleiding:
Aan het eind van de levensduur van gas productieputten kunnen zich een aantal problemen voordoen die kunnen leiden tot verminderde productie of tot vroegtijdige sluiting van de put. Een van deze problemen is de afzetting van zout in en rond de put. Dit wordt veroorzaakt doordat zout water uit het reservoir mee wordt gevoerd. De druk val rond de put leidt tot water verdamping en zoutneerslag. Uit eerdere studie is gebleken dat de afzetting van zout met name rond de put en de perforaties plaats vindt, en niet diep in het reservoir.
Er zijn op dit moment geen geschikte modellen beschikbaar om de afzetting van zout en het effect op de gasproductie met voldoende nauwkeurigheid te voorspellen. Er zijn ook geen modellen om het effect van spoelingen met water of het effect van andere mitigatiemethoden goed te voorspellen.

Resultaat:
In dit project zullen dergelijke modellen worden gebouwd. Met deze modellen kunnen strategieën worden ontwikkeld om de gasproductie te optimaliseren.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.