Samen duurzaam onderwijs financieren geeft energie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Samen duurzaam onderwijs financieren geeft energie

Doel:
De partijen in het consortium SOFIE hebben een duidelijk doel voor ogen: Duurzame scholen, lagere energie kosten, meer geld voor onderwijs! Het uiteindelijke doel is om energiebesparing en de opwekking van duurzame energie op gebiedsniveau te realiseren, met scholen als kristallisatiepunt. Om dit te realiseren zijn nieuwe financieringsconstructies en organisatievormen nodig.

Korte omschrijving:
Basisschool De Kleine Prins in Rotterdam heeft haar twee locaties beschikbaar gesteld voor het demoproject. De Kleine Prins is als basisschool al enkele jaren bezig met duurzaamheid, zij mag zich sinds 2011 een Eco-School noemen. Eco-Schools is het internationale keurmerk voor duurzame scholen. De ambitie is nu om zelf duurzame energie op te wekken of zelfs energieneutraal te worden, onder meer door de omvangrijke platte daken te gebruiken voor de opwekking van elektrische en mogelijk ook thermische zonne-energie. Op de daken kan meer zonnestroom opgewekt worden dan de school verbruikt.

Het project richt zich op verschillende vragen. Kansen voor all-electric, salderingsproblematiek, samenwerken met andere gebruikers binnen het gebied (een zelfregulerend gebied), economisch neutrale financiering. De uitdaging ligt in het combineren van bestaande oplossingen zoals, Energie Service Companies (ESCo’s), Gesloten Distributie Systemen (GDS), fiscale regelingen, donatie en crowdfunding of cooper

Aanleiding:
De gemeente Rotterdam, de RVKO, WAIFER, RElocal en andere deelnemers aan het consortium richten zich op het ontwikkeling van geschikte juridische en financiële instrumenten en onderzoeken de mogelijke manieren van organiseren. Waar energiebesparing en duurzame energie in de woningbouw in een aantal gevallen al rendabel is, is dit voor de utiliteitsgebouwen een stuk lastiger. Daarnaast is met name bij publieke utiliteitsgebouwen het eigendom en de verantwoordelijkheid voor onderhoud en energiekosten vaak complex. Daar worden oplossingen voor ontwikkeld.

De realisatie van deze constructies zal gebeuren in een demo project. In een latere fase is opschaling en uitrol van de ontwikkelde modellen naar scholen en andere utiliteitsgebouwen in heel Nederland gepland.

Resultaat:
Het consortium introduceert met SOFIE de ontwikkeling van een nieuwe aanpak voor verduurzaming van scholen in Nederland. De wens is om te komen tot een innovatief duurzaam en financierbaar concept voor duurzaam onderwijs. Een totaalaanpak: het gebouw, het gebied, en kennisoverdracht aan leerlingen en ouders op het terrein van duurzame ontwikkeling.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.