Scheepsruimafdekking 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Scheepsruimafdekking 2.0

Deze haalbaarheidsstudie focust zich op de technische en economische mogelijkheden van het gebruik van laadruimafdekking op basis van composiet. Bij transport over water zijn een aantal grote vorderingen te behalen, waarbij, door te investeren in nieuwe technieken, nieuwe ladingstromen een plek vinden in de markt. Daarnaast zullen de bestaande ladingstromen moeten worden verzekerd van een stabiele en positieve toekomst in de markt. Hierbij is een belangrijk aspect dat de bestaande vloot uitgebreid moet worden om te voldoen aan de groeiende vraag, vanwege de toevoeging van nieuwe ladingstromen. Hierbij zal het vooral gaan om de vloot bulkschepen, met een laadvermogen tot 2.000 ton. De technische ontwikkeling op het gebied van de bouw van deze bulkschepen heeft grote ontwikkelingen doorgemaakt. Eén van de belangrijkere ontwikkelingen is een nieuw type laadruimafdekking op basis van composiet. Deze composieten laadruimafdekking kan problemen als condens, gewicht en gebruiksgemak aanpakken. Bij gebruik van composieten laadruimafdekking is het ook mogelijk om zonnepanelen in te bedden. Binnen deze haalbaarheidsstudie zal worden onderzocht of de laadruimafdekking van composiet de technologisch en economisch beste oplossing is voor de eerder genoemde problemen. Daarnaast zal er gekeken worden naar de mogelijkheden van implementatie van composieten laadruimafdekking. De oppervlakte van de laadruimafdekking is groot genoeg om middels beschermde zonnepanelen een deel van het vermogen benodigd voor de voortstuwing op te wekken. Afhankelijk van het type schip en het vaargebied zou dit op kunnen lopen tot 50% van het benodigd vermogen wat een aanmerkelijke verbetering in emissie teweeg brengt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.