Schoolpoort (Digiloket B.V.) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Schoolpoort (Digiloket B.V.)

Schoolpoort biedt een wetenschappelijke gefundeerde visie over toekomstbestendig onderwijs met als doel om het onderwijsfundament beter te laten aansluiten bij de onderwijsbehoefte. Er wordt vertrokken vanuit de visie dat niet het onderwijssysteem maar de onderwijsbehoefte van het kind leidend is bij de vormgeving van toekomstbestendig onderwijs.

Schoolpoort is een platform voor gepersonaliseerd leren via digitale portfolio's, maar ook voor communicatie & administratieve organisatie. Samen met 250 scholen en in samenwerking met de VU Universiteit is een eerste stap gezet in gepersonaliseerd & adaptief leren. Gegevens van een leerling worden gebruikt om leerresultaten te analyseren en maatwerk leerstof aan te bieden (apps, tools & methoden). Het talent van leerlingen staat centraal en de privacy is volledig gegarandeerd. Deelnemende scholen krijgen toegang tot een portfolio systeem, waarbij de ontwikkeling samen met scholen, ouders, leerlingen en onderwijsexperts wordt uitgevoerd zodat Schoolpoort gedragen wordt door alle stakeholders.

Bij het digitaal verzamelen, opslaan en verwerken van gegevens moet zeer goed rekening worden gehouden met de privacy van een leerling. Dr. Chris van Klaveren, Associate Professor aan de Vrije Universiteit: 'Schoolpoort waarborgt de privacy en reguleert het gebruik van gegevens op een slimme manier. Wanneer kinderen naar school gaan ontvangen zij een beveiligde digitale kluis. Ouders (en hun kinderen) worden dan geïnformeerd over welke gegevens geplaatst gaan worden binnen de kluis en met welke partijen deze informatie wordt gedeeld. Gegevens die niet gedeeld hoeven te worden op basis van wetgeving en waarvoor geen gebruikerstoestemming is afgegeven zijn dan ook niet zichtbaar voor andere partijen.”

Het gebruik van een digitale kluis per leerling is een grote vooruitgang omdat er binnen Schoolpoort één administratief systeem ontstaat voor de gehele onderwijssector waarbinnen alle onderwijsgegevens bewaard worden en voor alle betrokkenen in het onderwijsproces op een juiste manier toegankelijk zijn, inclusief ouders en kinderen. Voor docenten betekent Schoolpoort een administratieve lastenvermindering omdat er nog maar één administratief systeem zal zijn waarbinnen alle onderwijsgegevens worden opgeslagen. Bovendien kan leerprogressie direct binnen Schoolpoort gevisualiseerd worden op een overzichtelijke manier.

Website: www.schoolpoort.nl
Twitter: https://twitter.com/schoolpoort
Linkedin: https://www.linkedin.com/company/digiloket?trk=mini-profile
Facebook: https://www.facebook.com/schoolpoortnl/
Contact: info@schoolpoort.nl  

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.