Schoon stookgas door (katalystische) vergassing van organische dampen uit biomassa | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Schoon stookgas door (katalystische) vergassing van organische dampen uit biomassa

Bij het vergassen van biomassa ontstaan teren, die het proces uiteindelijk ernstig kunnen verstoren. De Biomass Technology Group onderzocht de mogelijkheid om het vergassingsproces zodanig anders te laten verlopen dat er helemaal geen teren meer ontstaan. Recent onderzoek van ECN bood daarvoor aanknopingspunten. Er moest eerst meer fundamentele kennis over teervorming en ?afbraak worden verworven.

Aanleiding: teervorming bij vergassing biomassa
Teervorming is een belangrijk probleem bij de vergassing van biomassa. Maatregelen in of na afloop van het vergassingsproces kunnen het teerprobleem verminderen, maar niet oplossen.

Project: bestrijding teervorming
Onderzoek van ECN bood mogelijk uitzicht op een nieuwe manier om teervorming te bestrijden. In vergassingsinstallaties bleken, bij temperaturen van 500 tot 600 °C, primaire teren te ontstaan. Bij temperatuurverhoging tot 700 à 850 °C werden deze omgezet in lichte teren. Voerde men de temperatuur nog verder op, dan ontstonden zware teren, die voor de grootste problemen bij de vergassing zorgden. De hypothese die is onderzocht is dat snelle verhitting van primaire teren mogelijk de vorming van lichte teren kon voorkomen, waardoor ook geen zware teren ontstonden.

Doel: verificatie geformuleerde hypothese
De precieze invloed van het temperatuurtraject op de vorming en afbraak van teren heeft ECN in het uitgevoerde onderzoek niet kunnen achterhalen. Het eerste doel van dit project was dan ook om de geformuleerde hypothese te verifiëren. Hiertoe is een kleine testreactor (- 5 kg/hr) gebouwd, waarmee organische dampen uit biomassa snel op een temperatuur van 450 tot 600 °C konden worden gebracht. De temperatuur van de testreactor is variabel, tussen 850 en 1000 °C, waarbij gassamenstelling, teerhoeveelheid en samenstelling zijn bepaald.

Resultaat: beter begrip van teervorming en afbraak
De resultaten van dit experimentele onderzoek zijn vergeleken met bestaande theorieën over teervorming en afbraak. Daarmee droeg het project direct bij aan een beter begrip van deze verschijnselen. Indien de hypothese zou zijn aangenomen, opende dit interessante mogelijkheden voor de ontwikkeling van katalytische meertraps-vergassingssytemen, doordat mineralen en de te vergassen damp al in de eerste stap zijn gescheiden. Toepassing van een katalytisch vergassingsproces zou mogelijk resulteren in een zeer schoon stookgas. Dit zou de grootschalige toepassing van biomassavergassing weer een stap dichterbij brengen.

Titel Schoon stookgas door (katalystische) vergassing van organische dampen uit biomassa
Penvoerder Biomass Technology Group (BTG)
Contactpersoon dr.ir. L. van de Beld
Adres Postbus 217, 7500 AE Enschede
Telefoonnummer 053 –486 11 86 (algemeen) of 053 – 486 22 88 (direct)
E-mail vandebeld@btgworld.com
Website www.btgworld.com
Partners -
Looptijd mei 2005 – april 2007
EOS-regeling Lange Termijn - Biomassa
Projectnummer LT01055


Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.