Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Filters weergeven

24.722 resultaten

(in 0,04 seconden)

Kaartweergave
 • - TRAC systeem voor dragende zeugen en vleesvarkens

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een emissiereducerend systeem voor verschillende diercategorieën in de varkenshouderij met oog voor dierwelzijn en...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Brongerichte reductie De Lange Hoeve

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door een innovatief vloersysteem toe te passen waarbij weinig urease activiteit plaatsvindt op de vloer en waarbij deze goed reinigbaar is zal er minder ammoniak vanaf de mestgang...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Methaan en ammoniak als verdienmodel

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door het project wordt een innovatief bedrijfsconcept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron. Door een rubber vloersysteem toe te...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Tielen en Groenhof emissiearme melkveehouderij

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met een innovatieve aanpassing aan een huidig emissiearm vloersysteem maken we bronscheiding nog effectiever. Hierbij wordt de urine apart opgevangen en de kelderlucht gewassen....

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - V-Play Oeriginal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project “V-play Oerignal” gaat het melkveehouderij bedrijf een innovatief stal- en mestbewaringssysteem ontwikkelen waarmee de koeien maximaal comfort en hygiëne wordt...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Van ERP – Emissie Reductie Project

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De partners in dit project werken aan een totaalconcept van voeropslag tot bemesting voor intensieve melkveehouderij. Doelstelling is de mineralenkringloop op het bedrijf verder...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - AVS: Autonome Vezelstal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Doors AVS wil dit samenwerkingsverband komen tot een nieuw vrijloopstalconcept waarbij de staloperatie autonoom middels automatisering wordt uitgevoerd. In dit project zal een...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - ECO Air Care bij vleeskuiken ouderdieren

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Vencomatic is al vele jaren koploper op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de  pluimveesector. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt houderij- en klimaatsystemen. Vencomatic...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - ECO Air Care bij vleeskuikens

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Vencomatic is al vele jaren koploper op het gebied van innovatie en ontwikkeling in de pluimveesector. Het bedrijf ontwerpt en ontwikkelt houderij- en klimaatsystemen. Vencomatic...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022

Pagina's