Ondersteunde projecten door RVO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ondersteunde projecten door RVO

Filters weergeven

61.981 resultaten

(in 0,04 seconden)

Kaartweergave
 • - De groene biogeit

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Het doel is om een SKAL waardig emissiearm systeem voor de biologische geitenhouderij te ontwikkelen. Daarbij is het een voorwaarde dat het dierenverblijf ruim ingestrooid moet...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Concept Capriscope+

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Het Concept Capriscope+ biedt een zeer innovatief, internationaal emissiearm concept waarin in zowel bestaande- als voor nieuw te bouwen stallen milieu en diervriendelijk geiten...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Steengoede Geitenstal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Geiten zijn van nature berg/rotsdieren. De hellende en gecoate betonnen vloerelementen die bij dit stalsysteem gebruikt worden komen dichter bij het natuurlijke habitat van geiten...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - TRAC systeem voor dragende zeugen en vleesvarkens

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  In dit project wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een emissiereducerend systeem voor verschillende diercategorieën in de varkenshouderij met oog voor dierwelzijn en...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Brongerichte reductie De Lange Hoeve

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door een innovatief vloersysteem toe te passen waarbij weinig urease activiteit plaatsvindt op de vloer en waarbij deze goed reinigbaar is zal er minder ammoniak vanaf de mestgang...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Methaan en ammoniak als verdienmodel

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Door het project wordt een innovatief bedrijfsconcept ontwikkeld en onderzocht dat emissies van methaan en ammoniak reduceert bij de bron. Door een rubber vloersysteem toe te...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Tielen en Groenhof emissiearme melkveehouderij

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met een innovatieve aanpassing aan een huidig emissiearm vloersysteem maken we bronscheiding nog effectiever. Hierbij wordt de urine apart opgevangen en de kelderlucht gewassen....

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - V-Play Oeriginal

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  Met het project “V-play Oerignal” gaat het melkveehouderij bedrijf een innovatief stal- en mestbewaringssysteem ontwikkelen waarmee de koeien maximaal comfort en hygiëne wordt...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022
 • - Van ERP – Emissie Reductie Project

  Onderzoeken en ontwikkelen innovaties voor stallen

  De partners in dit project werken aan een totaalconcept van voeropslag tot bemesting voor intensieve melkveehouderij. Doelstelling is de mineralenkringloop op het bedrijf verder...

  Agro en visserij, Varkens, Veeteelt 2022

Pagina's