SecuRadar | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SecuRadar

De gemeenten Den Haag en Rijswijk willen hun informatiepositie in het veiligheidsdomein verstevigen. Door informatie uit verschillende bronnen slim te combineren en te interpreteren, willen deze gemeenten in de toekomst beter in staat zijn om inzicht te krijgen in de veiligheidssituatie in de stad of in een wijk.

vhp human performance en TriOpSys ontwikkelen hiervoor samen SecuRadar. SecuRadar is een combinatie van een werkwijze plus softwareapplicatie die analisten en beleidsmakers helpt bij het koppelen en inzichtelijk maken van grote hoeveelheden beschikbare gemeentelijke data en (open) databronnen die gaan over (sociale) veiligheid in de stad. Hiermee kunnen beleidsmakers op basis van gedegen informatie begrijpen wat er zich in een stad of wijk afspeelt. Ze kunnen ontwikkelingen en trends in veiligheid ontdekken en daarop gericht beleid maken, passende maatregelen ontwikkelen en schaarse middelen met zo min mogelijk verspilling inzetten.

SecuRadar is enerzijds een slimme applicatie die het met een visualisatie mogelijk maakt data te koppelen en te doorzoeken, gebruik makend van geavanceerde databasetechnologie. SecuRadar is ook een ‘way of living’, of in een werkcontext liever gezegd een ‘way of work’. Juist in het veiligheidsdomein is het belangrijk dat de gebruikers begrijpen wat ze doen, hun multidisciplinaire kennis combineren en overdragen en hun beleid en maatregelen transparant kunnen herleiden en verantwoorden. Securadar is een werkwijze die de creativiteit van mensen losmaakt en verrassende combinaties in data en (open) databronnen inzichtelijk maakt. Hiermee vergroten we het vermogen van de gebruikers en versterken we de informatiepositie van de gemeente.

Haalbaarheidsonderzoek

Met het haalbaarheidsonderzoek willen wij zowel de technische als de economische haalbaarheid van SecuRadar onderzoeken, zodanig dat SecuRadar een grote toegevoegde waarde heeft in de (beleids)processen op het gebied van veiligheid binnen gemeenten. Toepassing binnen andere gemeenten dan Den Haag en Rijswijk wordt meegenomen in de business case. Een bredere inzet dan alleen op het gebied van veiligheid sluiten we hierbij niet uit. In de haalbaarheidsstudie leveren we een ‘proof of concept’ op waarmee we willen laten zien dat we deze technologie betrouwbaar en gebruikersvriendelijk kunnen ontwikkelen. Tevens besteden we in deze studie aandacht aan de privacyaspecten die relevant zijn bij het ontwikkelen van dit type systemen. ‘Privacy-by-design’ van systeem en werkwijze is daarbij ons uitgangspunt.

Over vhp human performance & TriOpSys

Maak de mens het hart van de toekomst, en vergroot daarmee de kracht en flexibiliteit van uw organisatie. Dat is waar wij in geloven. De innovatieve trajecten die wij uitvoeren zijn erop gericht om de mens leidend te laten zijn in zijn werk, en de mens maximaal te laten ondersteunen door een slimme toepassing van technologie.

vhp human performance, gevestigd in Den Haag, is specialist in operational excellence, digitale transformatie en duurzame inzetbaarheid. Voor onze klanten en partners creëren wij omgevingen en organisaties, waarin mensen topprestaties leveren. Wij werken samen met TriOpSys, gevestigd in Utrecht. TriOpSys is gespecialiseerd in het ontwerpen, bouwen en beheren van mission critical IT-systemen, ofwel bedrijfskritische softwaresystemen die nooit mogen uitvallen. TriOpSys heeft veel kennis en ervaring in het bouwen en beheren van privacygevoelige softwaresystemen.

Wij denken dat onze combinatie van technische kennis en human factors kennis essentieel is om dit innovatieve systeem te ontwikkelen, dat ook daadwerkelijk succesvol toegepast kan worden in de gemeenten.

 

Contact

Ir. Patrick Punte
Projectleider SecuRadar
06 1755 6322
 
vhp human performance
Huygensstraat 13a
2515 BD Den Haag
070 389 2010
 
TriOpSys
Computerweg 5
3542 DP Utrecht
0346 581 730

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.