Secure Bring Your Own Device. | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Secure Bring Your Own Device.

Probleemstelling

Een tegenwoordige trend is het gebruik van private consumentenproducten zoals smartphones en tablets, in een bedrijfs- of overheidsomgeving. De belangrijkste succesfactoren hiervoor zijn de snelle technologische ontwikkelingen van de mobiele apparaten, de beschikbaarheid van draadloze netwerken en internet dat voor bijna elke actie nodig is.

Veel medewerkers kopen tegenwoordig zelf een eigen mobiel apparaat en ze verwachten dit dan te kunnen gebruiken op het bedrijfsnetwerk en dan ook gebruik te maken van de bedrijfsfaciliteiten zoals bv printer, internet verbinding, e-mail, intranet etc.

Het door het bedrijf toestaan aan medewerkers van het gebruik van hun private mobiele apparaten voor bedrijfswerkzaamheden wordt genoemd Bring Your Own Device (BYOD). De term wordt hoofdzakelijk gebruikt voor mobiele apparaten zoals smartphone, tablet en laptop.

Deze nieuwe manier van werken kan een aantal beveiligings-risico's met zich meebrengen omdat bedrijfsgegevens 'op straat' kunnen komen te liggen.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit project is om een veilig product te ontwikkelen waarmee BYOD apparaten veilig gebruikt kunnen worden op het netwerk van het bedrijf of organisatie.

Het doel van het onderzoek kan in een aantal vragen worden samengevat:

  • Welke problemen ondervindt je als je BYOD toestaat?
  • Wat zijn mogelijke oplossingen?
  • Wat hebben we hiervoor nodig?
  • Kunnen we een veilige en gebruikersvriendelijke oplossing ontwikkelen, met genoeg vertrouwen voor de gebruiker, administrator en security verantwoordelijke?

Binnen het Secure Bring Your Own Device (SBYOD) project heeft Compumatica een demonstrator gerealiseerd waarmee op Android gebaseerde BYOD apparaten veilig gebruikt kunnen worden op het netwerk van het bedrijf of organisatie of via internet. Dit product bestaat uit een Hardware Security Module (HSM) in de vorm van een speciale microSD card en applicatiesoftware die op het apparaat wordt geïnstalleerd. Met een Secure Server kan de applicatie veilig met een door Compumatica ontwikkeld protocol, communiceren. Het resultaat is dat de confidentiële bedrijfsdata op het apparaat gescheiden wordt van de privédata en dat kopieën veilig (lees: versleuteld) worden opgeslagen op het apparaat. Toegang tot de bedrijfsdata is alleen mogelijk na een succesvol doorlopen authenticatie procedure.

https://www.compumatica.com/

Deze innovatie is tot stand gekomen met de Small Business Innovation Research (SBIR) methode. SBIR benut en ontwikkelt kennis, creativiteit en innovatiekracht van het bedrijfsleven voor innovaties die een passend antwoord geven op maatschappelijke opgaven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.