Slim AGV-systeem voor de (glas)tuinbouw | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Slim AGV-systeem voor de (glas)tuinbouw

De tuinbouwsector is een belangrijke motor voor de Nederlandse economie, in het bijzonder voor de provincie Zuid-Holland. De Nederlandse concurrentiepositie van de Zuid-Hollandse tuinbouwbedrijven staat echter onder druk door o.a. stijgende energieprijzen, de toenemende concurrentie uit warmere landen, het schaarser worden van capabele en betaalbare arbeid en nieuwe wet- en regelgeving. Voor met name MKB-tuinbouwbedrijven liggen er grote uitdagingen om onderscheidend te blijven. Ontwikkelingen in automatisering en robotisering worden daarom steeds belangrijker, omdat het de onderscheidende factor kan zijn om op bovenstaande uitdagingen in te kunnen spelen. Om de effici?ntie in de interne logistiek te verbeteren maken grote tuinbouwbedrijven gebruik van Automated Guided Vehicles (AGV?s) voor de automatische transport van goederen. Nadeel van deze AGV-systemen is dat deze voor tuinders in de MKB te kostbaar zijn. Dit vanwege de dure technologie die wordt gebruikt en het feit dat de systemen niet dynamisch zijn. Er is relatief veel menselijke arbeid nodig om met het systeem te werken (denk aan het plaatsen van de goederen op de AGV en het aan- en afkoppelen). In dit haalbaarheidsproject wil VMB de haalbaarheid onderzoeken van een elektrisch aangedreven, autonome AGV die over een innovatief positioneringssysteem en anticiperend monitoringssysteem beschikt. Het uitgangspunt hierbij is dat ??n AGV al rendabel is voor de MKB-organisatie. Bij de AGV mag niet worden ingeboet op beschikbare functies uit de markt, zoals bijvoorbeeld autonoom pallets en goederen vervoeren van A naar B, op afstand deuren openen/sluiten, anticiperen op bewegende objecten en autonoom laden). Bovendien moet de AGV zelfstandig pallets/karren met goederen kunnen detecteren, liften en op/aan de AGV kan koppelen. Middels deze haalbaarheidsstudie hoopt VMB de haalbaarheid op meerdere aspecten aan te tonen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.