SlimWonen in Rotterdam | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SlimWonen in Rotterdam

Samenwerking tussen zestien partijen, daardoor heeft de voorbereiding wat meer tijd gekost dan gepland. Corporaties zijn gewend om grootschalige projecten op te zetten, maar in dit zo grootschalige project was nog niet alle deskundigheid voorhanden die nodig was om het beste voor elke deelnemer te vinden.

Financiering

Hoe is het financieel geregeld:

  •  een aanbod van GreenLoans en voorfinanciering van de investering in energiebesparende maatregelen met afbetaling via de energierekening
  •  financiering voor VvE’s (in ontwikkeling)
  •  een gemeentelijke garantie voor leningen

Doelstelling

Doelstelling van het project is 1500 woningen verduurzamen. Die doelstelling is inmiddels uitgebreid tot 2018, tot 10.000 woningen. De eerste 1500 zijn nu gerealiseerd, voornamelijk door de inzet van de corporaties.

Het betreft onder meer een campagne waardoor bewoners in beweging moeten komen. Op zaterdagen de wijk in, particulieren proberen te mobiliseren met warmtescans en door te laten zien wat er al gebeurt aan energiemaatregelen in de stad.

Op de centrale website, slimwoneninrotterdam.nl, werden alle projecten zichtbaar gemaakt. Mensen konden hier ook hun verhaal vertellen, waarom ze zijn gaan verduurzamen. Particulieren krijgen daardoor het idee dat ze niet alleen staan in hun zoektocht.

Paketten of individuele maatregelen

Er is een aantal grote bouwers die samen een aantal pakketten aanbieden. Maar de vraag van bewoners betreft ook - voornamelijk - losse maatregelen. Daarvoor worden partijen betrokken uit midden- en kleinbedrijf die ook een aanbod kunnen doen.

Het is lastig om te starten. Partijen willen graag eerst de voorbereiding klaar hebben voordat ze in contact treden met bewoners. "Door de acties in de buurt zien we dat we eigenlijk gewoon moeten beginnen. Dan zie je vanzelf wel wat de vragen zijn en hoe we daarop kunnen inspelen. Als de samenwerking goed georganiseerd is, vinden partijen elkaar wel om daar oplossingen voor te vinden."

"Bij particulieren zien we dat de maatregel nemen het belangrijkste is. Vaak komt met na een jaar of twee jaar terug om de volgende maatregel te nemen."

Corporaties

Corporaties hebben het in deze tijd lastig, maar ze zoeken elkaar ook op om van elkaar te leren. Ze doen projecten die heel ver gaan - naar energieneutraal - en ze doen projecten die met minder maatregelen stappen proberen te zetten. De ervaringen hiermee - hoeveel levert het nu op aan energiebesparing? - worden uitgewisseld. Dat helpt corporaties om nieuwe projecten sneller op te zetten.

Maatregelen die corporaties uitvoerden: dubbele beglazing, asbest verwijderd, ventilatieroosters aanbrengen, dit alles voor een geïsoleerde, goed geventileerde woning.

Leerpunten

Juist bij de start van het proces moeten de bewoners het tempo kunnen bepalen en het gevoel hebben aan het stuur te zitten.

Zorg ervoor dat besturen van vve's een helder mandaat krijgen en hiernaar handelen. Eigenwijsheid van bestuur en adviseurs heeft meer tijd en weerstand gekost dan nodig: luisteren en handelen naar wensen van bewoners is van cruciaal belang.

Besteed ook aandacht aan betrouwbare berekeningen voor de energiebesparing en leg dit goed uit aan bewoners.

 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.