Small Scale bio-LNG/LBM productie en conditionering | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Small Scale bio-LNG/LBM productie en conditionering

Doel:
Doelstelling van dit project is een robuust systeem te realiseren waarbij het zware vrachttransport kan worden verdere verduurzaamd. Met de kleinschalige productie (vergisterschaal ca. 5 tot 15 ton per dag) van Bio-LNG uit biogas ontstaat er een nieuwe markt voor de afzet van biogas (naast WKK en groen gas gridinjectie) richting de mobiliteit.

Korte omschrijving:
Om biogas om te zetten tot Bio-LNG is een aantal hoogwaardige processen nodig, zoals het opzuiveren en vervloeien van het biogas. Hiervoor is een oplossing ontwikkeld die op kleine schaal (pilot-plant) gedraaid heeft en waarvan de massa- en energiebalans bepaald is. De bedoeling is dat dit systeem middels deze installatie verder uitontwikkeld en opgeschaald wordt voor commerciële toepassing. In dit project wordt gebruik gemaakt van oneigenlijke toepassing van bestaande cryogene technieken. Door het toevoegen van een voorbehandeling (gas polishing) kan het opgewerkte gas met de Cryogenerator in één trap vervloeid worden tot Bio-LNG. Door slimme combinatie van deze technieken ontstaat een innovatief systeem waarmee op robuuste wijze Bio-LNG geproduceerd, gecomprimeerd en geconditioneerd kan worden.

Aanleiding:
Op dit moment rijdt het merendeel van de vrachtwagens op diesel. Om de logistiek te verduurzamen is een aanvang gemaakt met vrachtwagens die rijden op LNG (Liquified Natural Gas / vloeibaar aardgas), waarmee de emissies en CO2 uitstoot ten opzichte van diesel aanzienlijk vermindert. Gezuiverd vloeibaar biogas (Bio-LNG) is puur methaan en is chemisch gelijk aan LNG. Het kan direct ingezet worden als vervanging van het fossiele LNG. De effectieve CO2 emissie in het wegtransport kan daarmee verder tot 80% worden gereduceerd. De uitstoot van NOx en fijnstof van Bio-LNG is ook verwaarloosbaar. Echter, op dit moment is er geen significante productie van Bio-LNG in Nederland.

Resultaat:
Dit project demonstreert dat Bio-LNG productie uit Biogas mogelijk is op industriële schaal. Opschaling van de productie van Nederlandse Bio-LNG is een zeer gewenste vervolgstap om deze uitermate schone hernieuwbare en prijsgunstige (volledig) biogene brandstof te ontwikkelen. Het voordeel van Bio-LNG is dat het direct bij een biogasbron kan worden opgewerkt, geconditioneerd en vervloeid. Het Bio-LNG zal geschikt zijn als brandstof voor mobiliteit (trucks en schepen) en kan met behulp van de ontwikkelen installatie ter plaatse getankt worden en of getransporteerd naar andere locaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.