Smart Grid in Balans | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Smart Grid in Balans

Doel:
Het project Smart Grid in Balans realiseert een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer in een proefomgeving, met het oog op vermijding van kosten van netverzwaring en balancering als gevolg van grootschalige introductie van decentrale duurzame energieproductie.

Korte omschrijving:
Voor de elektriciteitsopwekking wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark en een biovergister met WKK op de locatie van ACRRES (Wageningen Universiteit) in Lelystad. Tevens doen circa 15 huishoudens en 5 bedrijven mee als prosumer in de proefomgeving. Circa 20 EV’s en een slimme oplaadinfrastructuur worden ingezet aan de gebruikende kant. Hierop wordt vraagsturing toegepast.

Ook wordt onderzocht of aanbodsturing mogelijk is met de ingezette biovergister. De balancering vindt plaats in het Smart Grid Balans Systeem (SGBS). Het bestaande Charge Service en Operations Platform (CSOP) wordt uitgebouwd om de EV rijder via web en App te informeren over het type duurzame energie dat de EV laadt alsmede verbruik, kosten, state of charge van de batterij en CO2 besparing. Naast de ontwikkeling van de producten en diensten wordt gedurende het project onderzoek gedaan onder prosumers en berijders, met het accent op de gevolgen van het gedrag door het vergrootte inzicht in de toegepaste energiebron en de daarmee navenante verhoogde invloed op de keuze van de energiebron.


Aanleiding:
Een profijtelijke basis bij de inpassing van elektrisch vervoer in de elektriciteitsvoorziening ontstaat door enerzijds kostenbesparingen te realiseren en anderzijds producten en diensten in de markt te zetten die winst genereren. Een van de producten is een Energie Informatie systeem voor Berijders van EV’s en Prosumers, dat aangeeft met welke duurzame energiebron de batterij in de EV wordt geladen.

Resultaat:
Met het ontwikkelde energie informatiesysteem voor berijders van elektrisch vervoer wordt een koppeling tussen het aanbod van decentrale duurzame energiebronnen en de vraag naar duurzame energie van elektrisch vervoer gerealiseerd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.