Smart Grid Zero Emission Generator | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Smart Grid Zero Emission Generator

Nederland kent op dit moment circa 2 miljoen.geregistreerde vrachtwagens en trailers. Meer dan de helft.daarvan rijdt door of heeft een bestemming in Zuid-Holland
Naast de verbrandingsmotoren waarmee trailers en.vrachtwagens rijden, is een belangrijk deel van deze.transportmiddelen uitgerust met aggregaat motoren om de.lading te koelen of te verwarmen. Daarnaast hebben veel.(zee)containers vergelijkbare aggregaten om hun lading op.temperatuur te houden. In hun huidige vorm.(dieselgestookt), zorgen deze aggregaten voor veel.vervuiling in de (binnen)steden, op bedrijventerreinen en.overslagterminals. Door deze aggregaten te vervangen.door een nieuw systeem op basis van schone waterstofelektro.technologie, wordt zowel de fijnstof als de uitstoot.van vervuilende stoffen door die aggregaten tot nul.teruggedrongen. Gelet op het aantal vrachtwagens, trailers.en (zee)containers die met de nieuwe zero-emission.generator kan worden uitgerust, levert dit een belangrijke.bijdrage aan het milieu en biedt prachtige kansen voor de.ondernemers die de Smart Grid Zero Emission Generator.ontwikkelen
Het nieuwe systeem wordt dusdanig universeel ontworpen,.dat het gemakkelijk in te bouwen is in (bijna) alle bestaande.vrachtwagens, trailers en opslagcontainers. Het project.voorziet daarom ook in scholing en training voor het MKB.om deze ombouw deskundig uit te voeren
Het project is een cross-over van de Topsectoren.HTSM/ICT, Energie en Logistiek. De substantiële restenergie.die het hightech systeem produceert wordt.afgegeven aan het nieuwe netwerk van decentrale energie.oplaadpunten in Zuid-Holland. Bij het laden en lossen van.vrachtwagens en trailers en permanent bij.opslagcontainers, wordt de reststroom door de Smart Grid.Zero Emission Generator direct afgegeven aan het.energienet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.