Smart Planning | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Smart Planning

Doel:
Doel is om inzicht te krijgen in hoe met Smart Grids optimaal gebruik kan worden gemaakt van de flexibiliteit van de aangeslotenen, gezien de tegenstrijdige belangen van gebruikers, leveranciers en netbeheerders.

Korte omschrijving:
In het Smart Planning project doen Enexis, TU/e, Liander, Stedin en Rendo fundamenteel onderzoek naar de baten van Smart Grids in de Nederlandse situatie.

Aanleiding:
Vanuit netbeheerders gezien is een efficiënte investering in netten gewenst. Dit streven staat op gespannen voet met de doelstelling van de markt om te allen tijde elke transactie te kunnen realiseren (“koperen plaat gedachte”). Vanuit de gebruikers en leveranciers van energie is namelijk de ideale oplossing een elektriciteitsnet dat in alle potentiele toekomstig situaties voldoende capaciteit heeft.

Dit zal echter leiden tot een grote stijging van de totale kosten van de energie-infrastructuur. De kosten voor capaciteitsuitbreidingen en investeringen in Smart Grid technologie komen daarbij nog bovenop de kosten voor het vervangen van het distributienet dat binnen het gaande decennium grootschalig moet worden uitgevoerd. De kosten hiervoor lopen voor Nederland in de tientallen miljoenen euro’s per jaar. Het heeft daarnaast ook operationele consequenties. Met de sterke vergrijzing en de daardoor te verwachte tekorten in ervaren personeel is het de vraag of er voldoende menskracht beschikbaar zal zijn voor grootschalige netwerkaanpassingen. Ook ruimtelijke ordeningsaspecten houden verzwaringen tegen.

Resultaat:
Door inzicht te hebben in baten van Smart Grids kunnen architecturen en proposities worden ontwikkeld die de doelstellingen van netbeheerders en marktpartijen optimaal integreren en combineren. Gelijktijdig helpt het de netbeheerders bij het bereiken van de gestelde milieudoelen en het verbeteren van hun asset-management. Door slimme toepassing van Smart Grid (eenvoudiger en goedkoper) kunnen netbeheerders de uitrol van Smart Grids versnellen en doelmatiger en doeltreffender uitvoeren. Dit zal leiden tot een maximale toegevoegde waarde (kosten, betrouwbaarheid, beschikbaarheid), waarbij de stijging van energiekosten beperkt kan worden voor de maatschappij. Slimmer plannen is daartoe noodzakelijk.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.