SMART Transferium | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SMART Transferium

1. De taxibranche voor het vervoeren van kwetsbare groepen verandert snel. Zorginstellingen en gemeenten betalen steeds minder terwijl de kwetsbare passagiers in aantal en zorgzwaarte toenemen…2. In de taxibranche is er een trend om over te gaan naar regiotaxicentrales om zo de tarieven te kunnen reduceren.Daarbij worden regie en uitvoering gescheiden. Individuele taxibedrijven stellen hun mobiliteit ter beschikking en de logistieke planning wordt regionaal overgenomen. Wij constateren als bedrijf deze scheiding samen met de prijsdruk leidt tot (te)ver gaande besparing op arbeidskosten waardoor ervaren chauffeurs verdwijnen, omdat het werk niet meer leuk is. ..3. De klant staat steeds verder van de vervoerder af. De klant verwordt tot een logistieke operatie die van A naar B moet worden vervoerd. Deze trend gaat voorbij aan de trend dat bewoners van het platteland steeds ouder worden, het platteland krimpt, eenzaamheid toeneemt en in de regio zuid Oost Friesland een groot aantal ouderen vroeg dementeert of Korsakov krijgt. Juist deze mensen vragen om persoonlijke aandacht…4.De taxibranche wordt uitgedaagd om het wagenpark te verduurzamen. Dat kan met waterstof of elektriciteitsauto's. Echter. Het efficiënt vervoeren van meer dan 3 rolstoelers kan wegens nieuwe wetgeving niet meer. De wetgever stelt namelijk andere gewichtsnormen aan de aanpassing van rolstoelvoertuigen. Dit staat op gespannen voet met vervoersefficiëncy…5.Tussen het groepsvervoer door (effectief 3 uur per dag) staan veel taxibusjes ongebruikt stil. Wij vinden dit niet duurzaam. Wanneer vrijwilligers een bus rijden die te boek staat als taxi (waarop speciale fiscale regelingen t.a.v. BPM en motorrijtuigenbelasting van toepassing is) mag daar geen andere inzet mee gepleegd worden dan betaald personenvervoer. Voor het beter benutten van voertuigen is de inzet van vrijwilligers noodzakelijk ter voorkoming van sociaal isolement en/of groot beslag op WMO gelden…Na het haalbaarheidsonderzoek willen we het product SMART transferium gaan ontwikkelen. Het betreft een biobased gebouw, brandstofpunten en SMART busjes voor minimaal 4 rolstoelgebruikers. Daarnaast willen we de duurzame SMART diensten verder ontwikkelen die vanuit dit gebouw geleverd gaan worden…..Dit SMART transferium is een fysieke locatie waar de regionale buslijnen samen komen buiten de randen van het dorp. Pakketbezorgers droppen de pakketten in het transferium…Naast brandstoffen zijn er sociale diensten te koop evenals vervoersritten, ontmoetingen, duurzaam eten. Er is ruimte voor ambachtelijke bedrijvigheid zoals een kledingreparatiebedrijf, strijkservice, fietsreparateur, foodcorners etc…De gedachte is dat kwetsbare groepen niet langer verzorgd moeten worden door hen alles thuis te bezorgen. We zijn een disruptieve speler die een cross over organiseren tussen vervoer, energie en zorg en sociale ontmoetingen. Mensen worden juist uitgedaagd om hun huis te verlaten en elkaar te gaan ontmoeten en zo samen te praten, bewegen, sporten en boodschappen te doen. ..De busjes worden een hop on and hop off service die in luslijnen permanent zonder afspraak door de 4 regiozones van Ooststellingwerf gaan rijden op tijdstippen tussen regulier taxivervoer van groepen. Tijdens deze lus ritten worden pakketten meegenomen die door logistieke bedrijven in het transferium worden bezorgd. Ook de lokale kruidenier en apotheek kunnen zo veel sneller en vaker spullen meegeven. De luchtkwaliteit en veiligheid in de dorpen nemen toe omdat er minder kleine korte ritten gemaakt worden. Inwoners hoeven geen eigen auto meer te hebben voor lokale korte ritten…Voor mensen die de lange afstandbuslijnen willen nemen zijn er meer opstapmomenten via de toeleveringslussen…Het taxicentrale personeel wordt een preventieloket. Zij bellen dagelijks aktief met kwetsbare mensen en nodigen hen ook aktief uit om deel te blijven uitmaken van de samenleving. …. ..

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.