Sociaal werk in de digitale samenleving | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Sociaal werk in de digitale samenleving

Emergis is een brede maatschappelijke organisatie voor mentale gezondheid en welzijn, met 50 locaties in Zeeland. Jaarlijks worden zo’n 13.000 kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende uitdagingen op het gebied van mentale gezondheid, verslaving, wonen, werken, veiligheid en huiselijk geweld ondersteund.

Emergis wil vanuit Positieve Gezondheid de veerkracht van de cliënten versterken en het vermogen vergroten om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven om te gaan. Ook zet men zich in om maatschappelijke uitval te voorkomen op de essentiële maatschappelijke voorwaarden als huisvesting, werk, inkomen en schulden.

Als gevolg van een toenemend inzicht in demografische ontwikkelingen in Zeeland, in relatie tot de ontwikkelingen in de zorg, is duidelijk dat digitalisering van de zorg noodzakelijk is om ook in de toekomst de zorg duurzaam te kunnen blijven aanbieden. Een steeds belangrijker wordend onderdeel hiervan is digivaardigheid en de voorwaarden om ook deel te kunnen nemen aan de digitale maatschappelijke voorwaarden. Denk hierbij aan het ontbreken van de juiste middelen (o.a. apparaten en toegang tot internet) en digitale en taalvaardigheid.
Hiertoe wil Emergis een visie ontwikkelen op hun eigen sociaal werkers en digitalisering en wat zij hierin kunnen betekenen. Hiervoor gaat Emergis op zoek naar inzichten vanuit het perspectief van cliënten, personeel, vrijwilligers en ketenpartners. Daarom komen ze graag in aanmerking voor deze subsidie om de tijd vrij te kunnen maken van zichzelf en de partners om dat inzicht te verkrijgen middels semigestructureerde gesprekken. Dat inzicht geeft Emergis de informatie die nodig is om een gedragen en realistische visie te hebben op hoe digitalisering kan bijdragen aan het werk, de zelfstandigheid en sociale zelfredzaamheid van hun deelnemers.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.