SOW KwadrantGroep | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SOW KwadrantGroep

KwadrantGroep is een sterke netwerkpartner en aanbieder van intramurale en extramurale (ouderen)zorg in het werkgebied Friesland.

Activiteit A: verbeteren deskundigheid teams wijkverpleging door intervisie, intercollegiale toetsing en het volgen van de opleiding 'procesbegeleider intercollegiale toetsing'.
KwadrantGroep wil een impuls geven aan de deskundigheidsbevordering van zowel wijkverpleegkundigen als de overige professionals in de wijkverpleging. Zij doen dit door het organiseren van intercollegiale toetsingen en intervisie voor wijkverpleegkundigen. Voor verpleegkundigen en verzorgenden IG wordt een intervisietraject aangeboden over o.a. JZOJP en Langer veilig thuis.

Activiteit D: verbeteren zelfredzaamheid en eigen regie van cliënten met inzet van instrumenten die hiervoor bestaan.
KwadrantGroep werkt vanuit de visie op ‘Persoonsgerichte zorg’. Een van de onderdelen van de implementatie is het kiezen en implementeren van een instrument voor zelfbeoordeling, waarbij alle perspectieven van het leven aandacht krijgen. Het instrument wordt geïntegreerd in het bestaande zorgproces en het elektronisch cliëntendossier. Thuiszorgmedewerkers maken kennis met de visie en het gekozen instrument middels dialoogtafels, training en intervisie.
Doelstelling is om cliënten te coachen in eigen regie en zelfredzaamheid, waardoor de formele zorgbehoefte afneemt.

Activiteit E: verminderen administratieve lasten zoals bijvoorbeeld de vijfminutenregistratie.
Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen Microsoft (Power App platform) en ONS Nedap samen met Zetacom om de administratieve lasten terug te dringen en vooral digitaal zo optimaal mogelijk het zorgproces te ondersteunen, hieronder valt:

  • Documenten vanuit outlook, foto’s en handtekening eenvoudig ophalen, invullen en koppelen aan cliëntdossier.
  • Routering telefonie op basis van plannen en rooster ONS Nedap.

Activiteit F: verbeteren van de ICT-basisinfrastructuur.
De verbeteringen in het netwerk en de ontsluiting naar internet voor 25 steunpunten van de thuiszorg. De verbeteringen aan het netwerk betreffen:

  • het implementeren van een lokale firewall en updaten van netwerk apparatuur zoals switches.
  • het verwijderen van oude apparatuur zoals bijvoorbeeld branchrouter(s).
  • het installeren van WiFi en het plaatsen van een eigen patchkast.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.