SPRHOUT | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

SPRHOUT

Ten gevolge van globale bevolkingsgroei en.verstedelijking, zullen er tegen 2050 ongeveer 2.5 miljard.meer mensen in steden wonen. Meer dan 90% van deze.groei zal zich concentreren in agglomeraties met bijna 1.miljoen inwoners in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De.genoemde gebieden worden typisch gekenmerkt door een.overvloed aan zonne-energie gedurende het jaar, ernstige.waterschaarste en slechte infrastructuur.(afwezig/onbetrouwbaar elektriciteitsnet en gasnetwerk). Er.zijn enorm veel kansen voor de ontwikkelaars van.broeikas-gebaseerde tuinbouwprojecten (GBHP) om hier te.opereren. Echter, gaan deze kansen verloren omdat er geen.technologie bestaat waarmee off-grid GBHP kan worden.ingezet tegen een economische betaalbare prijs
Dit R&D-project omvat het ontwerpen, bouwen en testen.van het eerste werkende SPRHOUT-prototype die alle.energiebehoeften van de GBHP kan dekken, zowel tijdens.de dag als tijdens de nacht. De SPRHOUT-technologie.vermindert de koolstofvoetafdruk van een GBHP tot bijna.nul, waardoor de milieu-impact van de voedselproductie.aanzienlijk wordt verminderd. Bijvoorbeeld: In vergelijking.met een state-of-the-art GBHP van 10 hectare dat door een.diesel unit wordt aangedreven, vermindert een SPHROUTsysteem.het brandstofgebruik met 95%. Dit bespaart.ongeveer 1.5M liter brandstof, ofwel 4,300 ton CO2-uitstoot,.per jaar. Het einddoel van dit project is om een marktrijp.product neer te zetten waarmee de projectpartners in staat.zijn om dit nieuwe off-grid systeem succesvol te gaan.commercialiseren
Het project draagt bij aan een combinatie van de ambities.van de topsectoren 'Energie', 'Tuinbouw &.Uitgangsmaterialen' en ‘Agro & Food’ met als doel het.verbeteren van de efficiëntie en het verminderen van het.verbruik door de integratie van hightech-oplossingen in de.tuinbouwfaciliteit zoals uitgedrukt in de thema's 'Meer en.beter' Ontmoet minder', 'HighTech to Feed the World' en.'Systeemintegratie - Elektrificatie en Flexibilisering'.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.