Stabiliteit en beheersbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stabiliteit en beheersbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet

Door grote veranderingen in vraag en aanbod van stroom moest het Nederlandse elektriciteitsnet aan steeds zwaardere eisen voldoen. Feitelijk was zelfs een geheel nieuwe netwerkarchitectuur nodig. Dat heeft de TU Delft in dit project ontwikkeld. Hierdoor zou het mogelijk zijn om veel nieuwe duurzame decentrale opwekkers op het net aan te sluiten.

Aanleiding: noodzaak nieuwe netarchitectuur elektriciteitsnet
Het elektriciteitsnet in ons land krijgt het steeds zwaarder te verduren. Grote aantallen, relatief kleinschalige, duurzame bronnen worden aan het net gekoppeld, zoals systemen voor zonne en windenergie. Ze veroorzaken een grillig stroomaanbod, dat zelden aansluit op de - al even grillige - stroomafname. Bovendien liggen duurzame bronnen, zoals windparken, vaak ver verwijderd van regio's waar de stroom wordt gebruikt. Het net moet dus niet alleen steeds grotere schommelingen in vraag en aanbod opvangen, maar ook nog eens extra energie tussen regio's transporteren. De laatste jaren zijn hiervoor in het net al maatregelen getroffen, maar sterk adhoc. Daarnaast hebben afnemers geïnvesteerd in vermogenselektronica, back-up en opslagsystemen, om verzekerd te zijn van stroom. Dit is echter niet voldoende. Voor algemene leveringszekerheid en systeemveiligheid op de lange termijn is een structureel nieuwe netarchitectuur nodig. Dit vergt tevens nieuwe componenten en een aangepaste bedrijfsvoering.

Project: stabiliteit en beheersbaarheid van het toekomstige landelijke elektriciteitsnet
Doelstelling van het project was het ontwikkelen van nieuwe concepten, componenten en bewakings-, beveiligings- en besturingsmethoden voor een blauwdruk van de toekomstige netwerkarchitectuur. Onderwerpen waren onder meer actieve vermogenssturing en het begrenzen van foutstromen. Ook zijn er methoden ontwikkeld waarmee aanwezige vermogenselektronische interfaces bijdroegen aan het handhaven van de spanning en de balans tussen aanbod en afname. Voor de bedrijfsvoering waren nieuwe rekentechnieken bedacht die het mogelijk maakten een zo stabiel mogelijke spanning op het net te houden.

Fasen project
Het project was als volgt opgebouwd:
- literatuurstudie
- uitwerking van enkele fundamentele concepten van een nieuwe netwerkarchitectuur uitgewerkt.
- ontwikkeling van noodzakelijke nieuwe componenten voor het net
- modellen gemaakt door de onderzoekers om inzicht te verwerven in het gedrag van de componenten en het systeem onder praktische bedrijfscondities.
- Uiteindelijk moest er een concreet beeld van de toekomstige netwerkarchitectuur ontstaan, inclusief bijbehorende bedrijfsvoering.

Titel Stabiliteit en beheersbaarheid van het toekomstige elektriciteitsnet
Penvoerder Technische Universiteit Delft, Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica (EWI)
Contactpersoon Ir. S.W.H. de Haan
Adres Mekelweg 4, 2628 CD Delft
Telefoonnummer 015 - 278 91 11 (algemeen) of 015 – 278 62 39 (rechtstreeks)
E-mail S.W.H.deHaan@ewi.tudelft.nl
Website -
Partners -
Looptijd september 2005 – juli 2011
EOS-regeling Lange Termijn
Projectnummer EOSLT01059

Eindrapport: http://www.rvo.nl/sites/default/files/rvo_website_content/EOS/EOSLT01059...

Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.