Stimuleringsregeling E-Health Thuis Covid-19 2.0 | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimuleringsregeling E-Health Thuis Covid-19 2.0

Dit project wordt gerealiseerd door Zorgmed. Cliënten van Zorgmed ontvangen thuiszorg in de vorm van verpleging en verzorging. Binnen de doelgroep vallen kwetsbare ouderen en mensen met een (chronische) ziekte/beperking. Daarnaast levert Zorgmed begeleiding aan kinderen en volwassenen (en het systeem waarin ze leven) met psychiatrische problematiek in de thuissituatie. De zorg is gericht op het zo zelfredzaam mogelijk vorm kunnen geven van het eigen leven en daarmee zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Medewerkers komen hiervoor bij de cliënten thuis, echter door het Coronavirus en de maatregelen om verspreiding te voorkomen, kunnen huisbezoeken in de meeste gevallen slechts in beperkte mate plaatsvinden. Om toch contact te kunnen houden met onze cliënten en het systeem waarin ze leven (denk aan mantelzorgers, ouders, partner etc.) en daarmee de situatie op zijn minst stabiel te houden, is zorg op afstand nu nodig. Het activiteitenplan betreft de inzet van beeldschermzorg. Zorgmed heeft niet eerder op grote schaal met beeldschermzorg gewerkt en er is een directe behoefte dit te doen op een manier die veilig is voor zowel medewerker als cliënt. Naast beeldschermzorg voor cliënten kan overleg tussen medewerkers plaatsvinden via beeldbellen. De afgelopen tijd is gebleken dat dit voor medewerkers van Zorgmed een efficiënte manier van overleggen is. Werken op onregelmatige tijden vergt flexibiliteit van onze medewerkers. Overleggen via beeldschermzorg/beeldbellen biedt medewerkers de mogelijkheid om vanuit thuis te overleggen en ondersteunt hierdoor de flexibiliteit. Zorgmed wil nadrukkelijk aangeven deze toepassingen niet alleen in te zetten in de periode dat Corona huisbezoeken zeer beperkt mogelijk maakt, maar dit uitrollen naar een vaste inzet in de toekomst om de zorg efficiënter, doelmatiger en daardoor goedkoper in te kunnen zetten (meer cliënten kunnen ondersteunen in dezelfde tijd). Ook zal de CO2-uitstoot verminderd worden. Om dit mogelijk te maken zal de juiste technologie aangeschaft moeten worden, inclusief benodigde licenties, zal de technologie geïmplementeerd moeten worden en zullen cliënten en medewerkers getraind moeten worden in het juist en zo efficiënt mogelijk gebruik van deze technologie (o.a. online gespreksvoering).

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.