Storage integrated Multi agent controlled Smart grid (PV SiMS) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Storage integrated Multi agent controlled Smart grid (PV SiMS)

Doel:
Om aan deze bezwaren tegemoet te komen is de trend duidelijk zichtbaar om middels elektriciteitsopslag in batterijen vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Op deze wijze kan men individuele prosumenten zelfvoorzienend laten zijn, of eventueel bepaalde gebieden, waarbij leveranciers en consumenten die dicht bij elkaar zitten aan elkaar leveren.

Korte omschrijving:
Binnen het PV SiMS project werken de partners Mastervolt, TU Eindhoven, Alliander, AmsterdamSmartCity en Greenspread InEnergie samen in de ontwikkeling van de technologie én nieuwe businessmodellen die opslag en verhandeling van elektriciteit mogelijk maken voor een optimale financieel economische performance van investeringen in kleinschalige duurzame energie.

1
nieuwe technologie voor elektriciteitsopslag én zeer geavanceerde regeltechnologie waarbij niet alleen de kwaliteit van de elektriciteit en de netbelasting wordt geoptimaliseerd, maar ook de financiële opbrengsten uit de investering in duurzame bronnen gecombineerd met opslag.

2
nieuwe zakelijke relaties tussen elektriciteitsconsumenten, producenten en netwerkbedrijven. Hierin is een rol van dienstverleners die zorgen voor adequate investeringsvehikels, de ontwikkeling en realisatie van projecten, alsmede nieuwe exploitatiemodellen noodzakelijk, waaronder de handel in elektriciteit.


Aanleiding:
Succesvolle inpassing van kleinschalige, duurzame elektriciteitsbronnen in onze totale elektriciteitsvoorziening vraagt in de toekomst een andere opbouw van de elektriciteitsvoorziening en een aanpassing achter de (zakelijke) relatie tussen de zelf stroom opwekkende consument (prosument), de elektriciteitsleverancier en de netwerkoperator. Deze gewijzigde opbouw is noodzakelijk omdat bij toename aan de kwantiteit van sterk fluctuerende energiebronnen zoals zonne-stroom (PV) installaties en kleinschalige windturbines, het steeds moeilijker wordt om vraag en aanbod te matchen en de elektriciteitsleverantie van de gewenste hoge kwaliteit te laten zijn.

Landen buiten Nederland die een hoger geïnstalleerd vermogen aan duurzame elektriciteitsbronnen bezitten stimuleren nu reeds het eigen verbruik van zelfopgewekte elektriciteit, in plaats van deze terug te leveren. Diverse initiatieven om vraag en aanbod te matchen zijn gericht op sociale beïnvloeding in de vorm van b.v. vraaguitstel (‘de wasmachine op een moment laten draaien dat er veel stroomaanbod is). Behalve dat vraaguitstel niet altijd mogelijk is, grijpt dit ook in in de persoonlijke keuzevrijheid van de consument.

Resultaat:
De technologie én de businessmodellen zullen in een proefomgeving op hun werking worden getest en eventueel verbeterd.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.