A structured reactor for ethylbenzene oxidation | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

A structured reactor for ethylbenzene oxidation

In dit project is het potentieel van een nieuw type chemische reactor onderzocht. Doel is de conversie en selectiviteit van oxidaties te vergroten, wat significante energiebesparing oplevert.

Aanleiding: Veel ongewenste bijproducten bij oxidatieproces
Oxidatie is een zeer belangrijke stap in veel chemische productieprocessen. Oxidatieprocessen zijn goed voor 20-25% van het totale energieverbruik van de chemische industrie Nederland. De selectiviteit is vaak echter matig: er komen veel ongewenste bijproducten vrij. Vaak is een lage conversie noodzakelijk om het aantal bijproducten te beperken.

Project: nieuw type reactor
In zogenoemde gestructureerde reactoren vinden reacties plaats in een groot aantal parallelle kanalen die soms slechts enkele millimeters breed zijn, in plaats van in grote reactievaten. Dit nieuwe type reactoren heeft grote voordelen, waaronder een grotere selectiviteit en conversie. Ze staan echter nog aan het begin van hun ontwikkeling.

Gebruik van gestructureerde reactoren
In dit project onderzoekt ECN samen met Shell en de TU Delft het gebruik van gestructureerde reactoren in oxidatiereacties, in combinatie met specifieke katalysatoren. Aan de hand van een modelcase zijn ontwerprichtlijnen voor het opschalen van deze technologie opgesteld.

Titel:

A structured reactor for ethylbenzene oxidation

Penvoerder:

Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

Contactpersoon:

De heer A. de Groot

Adres:

Postbus 1, 1755 ZG PETTEN

Telefoonnummer:

0224 - 56 82 40

E-mail:

a.degroot@ecn.nl

Website:

www.ecn.nl

Partners:

TU Delft, Shell Global Solutions International B.V.

Looptijd:

1 juli 2008 – 30 juni 2011

EOS-regeling:

Lange Termijn / ECN-consortia

Projectnummer:

LT08025Geplaatst op: 04-09-2012 | Gewijzigd op: 21-01-2013

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.