Superkritische vergassing van natte reststromen (EOS Lange Termijn) | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Superkritische vergassing van natte reststromen (EOS Lange Termijn)

Een nieuwe technologie kan tegelijkertijd het mestvraagstuk aanpakken en aardgas en kunstmest produceren. Superkritische watervergassing zet met een zeer hoog rendement natte mest om in aardgas en mineralen.

Aanleiding: overschot natte mest
Natte mest is in Nederland in overvloed aanwezig. Het overschot is goed voor een energieinhoud van 197 PJ/j. Ook bestaat het leeuwendeel van de broeikasgasemissie van de agrarische sector (10 procent van het Nederlandse totaal!) uit methaan en lachgas uit natte mest. Het ligt dus voor de hand om natte mest om te zetten in brandstof en mineralen. Een bestaand procédé daarvoor is co-vergisting, maar daarvan is het omzettingsrendement te laag om kostenrendabel te zijn.

Project: superkritische watervergassing
Een innovatieve thermochemische conversietechnologie is superkritische watervergassing. Hiermee kan natte mest met een ongekend hoog energetisch rendement van 70 procent in aardgas gas worden omgezet. Dit proces produceert daarnaast waardevolle droge mineralen ter vervanging van (kunst)mest. Het potentieel voor de verkleining van de emissie van broeikasgassen is naar schatting 17,2 miljoen ton CO2-equivalent per jaar. Dit onderzoeksproject is een volgende stap naar opschaling van deze veelbelovende technologie. Als alle natte mest met superkritische vergassing wordt omgezet in aardgas, dan wordt daarmee 5 procent van Nederlands verbruik ingevuld.

Doelstelling: bepalen fluïdisatie- en kristallisatiegedrag mest
Het doel van dit onderzoeksproject is het bepalen van het fluïdisatie- en kristallisatiegedrag van superkritische wervelbedvergassing van natte mineraalrijke biomassa, zoals mest, en de invloeden op het vergassingsproces. Hiertoe is door een consortium van GENSOS, Antha van Hienen BV en Technische Universiteit Delft experimenteel onderzoek uitgevoerd in een kleine-schaal superkritische wervelbedreactor. Het onderzoek is ondersteund door nieuwe theoretische en numerieke modellen.

Titel:

Superkritische vergassing van natte reststromen

Penvoerder:

GENSOS

Contactpersoon:

De heer K.G. Smit

Adres:

Wijdenes Spaansweg 57, 1764 GK Breezand

Telefoonnummer:

06 – 2901 6810

E-mail:

k.g.smit@gensos.nl

Website:

www.gensos.nl

Partners:

Antha van Hienen BV, Technische Universiteit Delft

Looptijd:

1 september 2010 – 31 augustus 2014

EOS-regeling:

Lange Termijn

Projectnummer:

LT10051

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.